Annons
Insändare

Jan Rydén: Oppositionen i bun är ett demokratiskt problem

Oppositionen i Simrishamns barn- och utbildningsnämnd (bun) har under den här mandatperioden agerat med impertinens, ohörsamhet och bristande respekt för kommunfullmäktige. Detta så till den grad, att det kan beskrivas som ett allvarligt demokratiskt problem.
Simrishamn • Publicerad 29 december 2020
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det blev inget beslut om grundskolorna och organisationen i  Sankt Olof och Kivik i fullmäktige.
Det blev inget beslut om grundskolorna och organisationen i Sankt Olof och Kivik i fullmäktige.Foto: Emma Lawesson

En dimension av problemet är att oppositionen systematiskt vägrar att delta i viktiga beslut som tas i nämnden.

Senast kom det till uttryck vid nämndens beslut om nämndbudget för nästa år, varvid oppositionen valde att ställa sig vid sidan om och samtidigt framhålla att man inte tar något som helst ansvar för 2021 års verksamhet.

Annons

Det anmärkningsvärda är att oppositionen tycks bortse från att samtliga nämndledamöter har ansvar och skyldighet att se till att en nämndens verksamhet bedrivs inom de av kommunfullmäktige satta ramarna och beslutade riktlinjerna.

Krav på följsamhet mot vad fullmäktige beslutat gäller oavsett vilket parti ledamöterna representerar eller i vilken majoritet eller minoritet de ingår.

Nämndpolitiker är alltså skyldiga att effektuera kommunfullmäktiges beslut även i fall där deras partikamrater röstat annorlunda när beslutet togs i fullmäktige. Kommunallagen är klar och tydlig på den punkten.

Om oppositionens agerande beror på okunnighet eller vilja att obstruera i besvikelse och bitterhet över att man inte längre har väljarnas förtroende att styra kommunen kan man kanske diskutera, men oavsett vilket är det lika bedrövligt.

En annan dimension av problemet är att oppositionen i bun återkommande använder sin representation i nämnden som en plattform för kritik mot och misstänkliggörande av de alliansförslag som vunnit majoritet i kommunfullmäktige.

Man definierar fullmäktigebeslut som man är missnöjda med inte som egentliga fullmäktigebeslut, utan som ”beslut fattade av alliansen i fullmäktige”.

Man för fram påståenden som till exempel att ”Alliansen har återigen beslutat om en underfinansierad budget för bun”, när det i själva verket är kommunfullmäktige, som har fattat beslutet.

Att ställa sig vid sidan om och avstå från att delta i viktiga beslut, att tala om att man inte tar ansvar för den verksamhet man är satt att leda och att använda en retorik där fullmäktige inte är en helhet, är att gravt missköta sitt nämnduppdrag och ett oblygt sätt att visa att man brister i respekt och hörsamhet gentemot sin uppdragsgivare, det vill säga kommunfullmäktige. Kan detta betraktas som någonting annat än ett demokratiskt problem? Knappast!

Hur mina högt aktade före detta kolleger i revisionen väljer att bedöma oppositionens agerande i sin kommande granskning av 2020 års verksamhet ska bli intressant att se! Kanske bestämmer man sig för att rikta en exklusiv anmärkning mot oppositionen i Bun? För min del skulle jag inte ha något att invända om så blev fallet.

För den oinvigde kan jag nämna att oppositionen i bun utgörs av Socialdemokraterna supportade av sitt entourage bestående av småpartierna Feministiskt Initiativ, Vänsterpartiet, Österlenpartiet och Miljöpartiet.

Annons

Jan Rydén, Skillinge,

Före detta kommunrevisor, Simrishamn

Annons
Annons
Annons
Annons