Annons
Insändare

Jan Rydén: Vad menar Anders Johnsson (M) med ”oberoende besiktningsman”?

Anders Johnsson har framfört att ett bärande argument för byggnadsnämnden att medge rivning av det kulturhistoriskt värdefulla huset på Däcksgatan i Skillinge har varit att ”en oberoende besiktningsmans statusbesiktning av huset” visat att det är i så dåligt skick, att man drar slutsatsen att kostnaderna för att renovera skulle bli alltför höga.
Skillinge • Publicerad 29 november 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Får rivas. Tjänstemännen och Socialdemokraterna i byggnadsnämnden ville säga nej men övriga politiker sa ja.
Får rivas. Tjänstemännen och Socialdemokraterna i byggnadsnämnden ville säga nej men övriga politiker sa ja.Foto: Lennart Larsson

Just besiktningsmannens oberoende är det som Anders Johnsson lyfter fram och fäster stort avseende vid när han motiverar nämndens beslut. Men hur står det då de facto till med oberoendet?

I det här fallet anlitar fastighetsägaren en lokal arkitektfirma för att handha kontakterna med nämnden och även till att rita det nya hus som ska ersätta det som rivs. Av detta kan förstås att arkitektfirman har ekonomiska intressen av att huset rivs och att ett nytt uppförs.

Annons

Det kan då vara gynnsamt för arkitektfirman att det befintliga huset framställs i så dålig dager som möjligt.

Av handlingarna i ärendet kan man, efter ett par enkla sökningar på nätet, konstatera, att den besiktningsman, som anlitats för att göra den så viktiga statusbesiktningen av huset, är son till en av delägarna i arkitektfirman.

Enligt min terminologi torde släktskapsförhållanden kombinerade med diverse ekonomiska intressen inte kvalificera för epitet ”oberoende”. Vad Anders Johnsson i det här fallet menar med ”oberoende besiktningsman” tycker jag han blir svaret skyldig!

Jag vill vara tydlig med att jag inte har några belägg för att besiktningsmannen ska ha gjort avkall på några etiska regler i sin profession, men enbart det förhållandet att nämndens beslut grundats på ett utlåtande av en besiktningsman, vars oberoende, objektivitet och bevekelsegrunder kan misstänkliggöras, räcker för att göra mig konfunderad, kritisk och bekymrad.

Jan Rydén, Skillinge

Annons
Annons
Annons
Annons