Annons
Insändare

Karl-Erik Olsson (S): Campus är värt att kämpa för

Svar på Jan Rejdnells inlägg i YA 4 augusti ”Billiga poänger för att dölja dålig argumentation”.
Simrishamn • Publicerad 9 augusti 2021 • Uppdaterad 16 augusti 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Jag noterar att Jan Rejdnell (L) sin vana trogen talar tungomål och öser på utifrån sin egen värld och sitt inmatade mantra. Talar bara om neddragningar, besparingar, mindre pengar till skolan och att man som politiker inte ska bry sig.

Inte ett ord om Campus som verksamhet och den stora vikt skolan har för hela Simrishamns kommun. Något som kommunen slagit fast i sina framtidsplaner.

Annons

Noterbart att Jan Rejdnell nu själv skriver att han inte har koll på mötena och refererar till mötet med den sovande politikern. Något större lågvattenmärke då det gäller avsaknad av fakta och kunskap om Campus har sällan skådats.

Rejdnell tycks bland annat vara totalt ovetande om den stora och omfattade utredning som gjordes inför besluten om Campus.

Här anges tydligt hur Campus skulle byggas upp, organiseras och finansieras och det är utifrån denna utredning som fullmäktige sedan fattat sitt eniga beslut om Campus.

Här anges att den ska ha sig egen organisation, ledning motsvarande rektorsnivå och hur verksamheten ska finansieras.

Att skolan sedan precis som vilken annan verksamhet som helst ska höra hemma under en förvaltningen trodde jag faktiskt att även Rejdnell förstod, men så man kan bedra sig.

Sarkastiskt hävdar han nu att om Socialdemokraterna får som vi vill och Campus hamnar under kommunstyrelsen så kommer politikerna att detaljstyra.

Tydligen finns det från Jan Rejdnells sida inget förtroende för kommundirektören som vi sagt ska vara förvaltningschef för verksamheten. Denna organisationsförändring har tidigare aktualiserats på kommunledningsnivå och är också vad revisionen är inne på.

Tillkommer även att Rejdnell själv ständigt säger att bun bara ska bedriva kärnverksamhet, ska spara och att Campus är ett slag i luften. I sin bristande förmåga till faktadebatt påtalar han också att med namn har angett vem som ska vara rektor på Campus.

Nej, jag har bara angett den person som med stor framgång byggt och varit rektor för Campus och som nu genom alliansens besparingar i takt med underfinansiering av bun har fått sparken. Allt beroende på den politik som Rejdnell högaktar och står för.

En direkt felaktig uppgift är att fullmäktige har beslutat att Campus ska vara självfinansierad.

Annons

Nej, fullmäktige har återigen fattat sitt beslut utifrån och med hänvisning till den rapport som referats till ovan, och där anges tydligt hur finansieringen ska byggas upp. En rapport som uppenbarligen Rejdnell alltså är totalt ovetande om.

Karl-Erik Olsson (S)

Annons
Annons
Annons
Annons