Annons
Insändare

Kevin Rasmussen och Eva Bramsvik Håkansson: Ystads kommun är skyldig skattebetalarna en grundlig utredning av extern part

En av de fyra firmatecknarna i bolaget som arrenderat Beach House, Papiroma AB, uttalade sig i Ystads Allehanda angående hyresavtalet och bolagets ansvar. Det känns tyvärr som en dålig efterhandskonstruktion utifrån de fakta som framkommit tidigare i Ystads Allehanda.
Ystad • Publicerad fredag 00:15
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Socialdemokraterna och Centerpartiet i Ystad har hittat brister i underlaget till den hyresrabatt som Beach house fått. Nu vill partierna ha en granskning av alla kommunens externa hyresavtal.
Socialdemokraterna och Centerpartiet i Ystad har hittat brister i underlaget till den hyresrabatt som Beach house fått. Nu vill partierna ha en granskning av alla kommunens externa hyresavtal.Foto: Torun Börtz

Företrädaren skriver bland annat att löpande underhåll normalt är fastighetsägarens ansvar men att man ändå som hyresgäst åtog sig det. I hyresavtalet står det dock tydligt att löpande underhåll åligger hyrestagaren. Så de uppgifter som lyfts fram stämmer helt enkelt inte.

Det finns ingen på kommunen som verifierar att det gått till som företrädaren för bolaget uppger. Det innebär att man kan påstå lite vad man vill och sen hänvisa till muntliga avtal eller uppfattningar. Avtal ska efterlevas och har inte det gjorts är båda parter skyldiga att rätta till det.

Annons

Affärsplanen man föreslog för kommunen borde vara diarieförd så den ska bli intressant att ta del av. Det står glasklart i avtalet att för att hyresrabatten ska infalla ska det finnas investeringar verifierade i form av kvitto och fakturor.

Eftersom minnet verkar vara bra så kommer representanter för bolaget säkert ihåg vilka företag som gjorde köksrenoveringen, brandskydd och handikappanpassningen. Om man inte själva sparat fakturor och kvitton så har säkert företaget/företagen som utförde jobben gjort det. Då krävs det dock att man försöker och vill ta fram dessa underlag.

Det utlovades att det skulle byggas extrastugor vilket man trots protester fick bygglov för. Verkställdes bygglovet och byggdes stugorna?

Det står utom rimligt tvivel att bolaget brutit mot hyresavtalet. Och uppgiften att kommunen inte krävde in underlagen, man ska väl inte behöva kräva något som avtalet säger? Med det resonemanget så kan man trots ett hyreskontrakt skippa hyran varje månad om inte hyresvärden kräver in den.

Det står i hyresavtalet att arrendatorn och fastighetsägaren första kvartalet varje år ska komma överens om investeringar vilket inte verkar vara gjort sedan 2011 och som tyvärr inte verkar göras idag heller.

Att inte följa ingångna avtal är mycket illa inte minst med tanke på att dessa uteblivna pengar är våra gemensamma skattemedel som hade gjort stor nytta i skola, vård och omsorg.

Om full hyra betalats så hade mer pengar kunnat användas till rätt ändamål.

Tyvärr infinner sig även en olustig känsla över varför vi inte fick tillgång till materialet direkt utan tvingades överklaga till kammarrätten. Kommunen vägrade lämna ut materialet med hänvisning till sekretess, något som kammarrätten senare upphävde.

Ingenting av materialet omfattas av sekretess utan det är i stället så att det helt saknas underlag för att rättfärdiga hyresrabatt och förnyelse av avtalsperiod. För alla inblandade behövs här verkligen en extern granskning av hyresavtalet och dess efterlevnad.

Kevin Rasmussen (S) och Eva Bramsvik Håkansson (C), Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons