Annons
Insändare

Klas Göthe: Simrishamns kommun har ansvaret för hela samhället

Kommentar efter Jan Rydéns insändare ”Den höga andelen äldre – inget problem” i YA 8 juni.
Simrishanm • Publicerad 16 juni 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Simrishamns befolkning ökar kraftigt under sommarhalvåret. Med medför ökade kostnader för mängder med sommarboende som ingår i skatteunderlaget i Simrishamn.
Simrishamns befolkning ökar kraftigt under sommarhalvåret. Med medför ökade kostnader för mängder med sommarboende som ingår i skatteunderlaget i Simrishamn.Foto: Johan Bentzel

Några konstateranden: Simrishamn har för få i yrkesverksam ålder – inte för många gamlingar

Kommunens politiker måste inse att de har ansvar för samhället Simrishamns utveckling som helhet – inte bara den kommunala organisationens väl och ve.

Annons

Intresset för samhället Simrishamn verkar allt svalare. Omställningen till en fossilfri fordonspark är ett lysande exempel.

Här diskuterades bara kommunens cirka 150 egna fordon. Hur omställningen av Simrishamns övriga 17 000 fordon ska genomföras nonchaleras totalt.

Kommunens politiker har en olycksalig fokusering på de statliga bidragen trots att de bara svarar för 25 procent av kommunens samlade intäkter (budget 2022). 75 procent av intäkterna kommer från kommunalskatten och fastighetsavgiften. Bara 9 av de 23 miljoner kr i ökade nettokostnader 2023 täcks av ökade statsbidrag. Nog verkar det klokare att jaga ökade skatteintäkter än mer statsbidrag.

Ökade nettointäkter får man om fler arbetar till högre löner inom yrken som inte finansieras via kommunalskatten. Det privata näringslivet har en nyckelroll.

Färre invånare i yrkesverksam ålder medför brist på kvalificerad arbetskraft eftersom kvalificerad arbetskraft flyttar först.

Lågutbildade och lågavlönad arbetskraft svarar för en allt större del av Simrishamns arbetskraft vilket hämmar näringslivets utveckling. Simrishamns skolor bidrar inte till ökad kunskapsnivå. Bedrövligt.

I Simrishamn lever tron att näringslivet blomstrar med allt fler nystartade företag. Hur många är aktiva? Ca 50 procent Av 3 300 företag får bara 1 100 företagare sin huvudinkomst från företaget.

Antalet aktiva företag har dessutom minskat sedan 2015. Statistiken pekar mot ett stagnerande näringsliv. Det är inte ekonomiskt hållbart trots utjämningsbidragen.

Besöksnäringen ses som Simrishamns viktigaste näringsgren men svarar för mindre än 10 procent av både årsarbetena och värdet av varor och tjänster. Det borde vara betydligt mer.

Simrishamn måste arbeta långsiktigt och målmedvetet för att attrahera nya expansiva näringsgrenar. För det krävs kompetenta personer som kan tala med näringsliv och finansmarknaden på regional- och riksnivå. De saknas i dagens skattefinansierade organisation.

Annons

Vi gamlingar har inte orsakat detta. Vi kan varken fylla behovet av kvalificerad arbetskraft eller starta företag inom expansiva näringar.

Men vi kan rösta på partier som inser behovet av 1 000 fler i yrkesverksam ålder med goda löner och nya expansiva näringar.

Klas Göthe, 82 år, Brantevik

Annons
Annons
Annons
Annons