Insändare

Klas Göthe: VA-debatten och äran för beslut om Simrishamns nya reningsverk

Jan Rejdnells insändare i vattenfrågan som representant/talesman för Liberalerna har fått oanade effekter.
Simrishamn • Publicerad 10 augusti 2020
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Viktor Runsten

De framförda förslagen hade inte förankrats hos Liberalernas företrädare i samhällsplaneringsnämnden vilket fick vederbörande att med omedelbar verkan lämna nämnden.

Ett konsekvent och rakryggat beslut. Det ger en fingervisning om hur realistiskt och genomtänkt förslagen ansågs vara.

En annan fråga som tas upp är vem som ska tillskrivas äran för att Simrishamns utomordentliga reningsverk äntligen kom till stånd. Anständigheten kräver att initiativtagarnas namn förs fram, det vill säga Jan Lundmark och Christer Vigren.

Utan Jan Lundmarks och Christer Vigrens insatser hade IVL aldrig övervägt Simrishamn som etableringsort vilket IVL:s företrädare ville poängtera vid invigningen av reningsverket.

Den politiska strid som föregick beslutet om investering var full av osaklig argumentation och personliga påhopp.

För Jan Lundmark blev det en personlig tragedi och en skam för kommunen. För egen del var jag som företrädare för Liberalerna i dåvarande samhällsbyggnadsnämnden starkt engagerad på ”ja-sidan”.

I den slutliga omröstningen röstade jag som ersättare för Ingemar Roosberg i kommunfullmäktige ja till investeringen i reningsverket. Förslaget vann med mycket knapp majoritet.

Jag vågar faktiskt påstå att Liberalernas engagemang bidrog till att investeringen blev genomförd. Att Lars Johansson idag vill ta åt sig ära för beslutet om reningsverket skaver däremot rejält.

Det nya reningsverket har en fantastisk förmåga att rena avloppsvattnet från en mängd farliga substanser som annars skulle belasta Östersjön.

Inget reningsverk klarar att rena avloppsvatten från alla farliga eller potentiellt farliga substanser. Bara tanken på att tillåta spridning av det renade avloppsvattnet på eller i närheten av Simrishamns få och känsliga vattentäkter borde få ansvariga politiker att säga nej.

Tanken på att sprida det renade vattnet hejvilt i kommunen strider mot ”Försiktighetsprincipen” (Se Miljöbalken 2 kap 3§).

Simrishamnsborna ska vara glada och stolta över sina nya reningsverk men även renat avloppsvatten måste tyvärr betraktas som en potentiell miljörisk och behandlas som sådant.

Med lite politiskt ”Perkele” borde det tänkandet även börja tillämpas inom jordbruket, som nog är det största hotet idag mot våra vattentäkter.

Klas Göthe

Politiskt oberoende

Brantevik