Annons
Insändare

Lars Johansson: Värna vattendragen i Simrishamns inlandsbyar

Skälbäcken som rinner genom Sankt Olof är ett av Österlens många vackra vattendrag. Bäcken rinner ut i Rörums södra å strax nordväst om Stockeboda gård.
Simrishamn • Publicerad 25 maj 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Mark nära bäcken som bybor anser borde röjas.
Mark nära bäcken som bybor anser borde röjas.Foto: Roger Bing

I Sankt Olof går bäcken i dagen öster om Österlenvägen och bildar en mindre dalgång med höga naturvärden.

I kommunens skötselplan är bäckdalen kategoriserad som ”trädbevuxen naturmark” med extensiv skötsel. Underhållet är emellertid gravt eftersatt och enligt närboende har inget underhåll skett under de senaste årtiondena.

Annons

Det bristande underhållet har påtalats ett flertal gånger under senare år utan resultat. Senaste i en belysande artikel i YA.

Det är väsentligt att kommunen tar ett helhetsansvar för parker och naturområden, inte enbart i Simrishamns tätort utan även i våra inlandsbyar. Dessa områden utgör viktiga promenadstråk och utflyktsområden för förskolegrupper och skolklasser i studiet av flora och fauna.

Väl underhållna är de till glädje för de boende och vittnar om kommunens omsorg om hela kommunen. Tyvärr är det ännu inte så.

I fråga om Skälbäcken i Sankt Olof krävs en drastisk och påtaglig förändring. Området behöver uppgraderas i kommunens skötselplan och resurser avsättas för upprensning och årligt underhåll. Först då kan området få den uppmärksamhet det förtjänar och vara till direkt glädje för såväl barn som vuxna i Sankt Olof.

Då blir det också något vi som kommun kan vara stolta över istället för den skamfläck området idag utgör till skada för kommunens anseende vad gäller naturvårdande insatser.

Lars Johansson (S), andre vice ordförande samhällsplaneringsnämnden Simrishamn

Annons
Annons
Annons
Annons