Annons
Insändare

Lars Toftemar: Häpnadsväckande okunnighet om likställighetsprincipen

Så sprider sig skandalen vidare när Ystad kommun styrs av särintressen. Vad jag talar om? Naturligtvis samhällsbyggnadsnämndens handläggning av frågan om allmän platsmark och då i synnerhet ordförande Per-Olof Linds försök att dölja en utredning som är så graverande att SVT:s lokala nyhetsprogram gjort ett inslag om hela handläggningen.
Ystad • Publicerad 10 september 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Förstudien till en ny cykelväg längs Sjömansgatan aktualiserade frågan om att delar av två trädgårdar som ligger mot gatan är allmän platsmark.
Förstudien till en ny cykelväg längs Sjömansgatan aktualiserade frågan om att delar av två trädgårdar som ligger mot gatan är allmän platsmark.Foto: Mårten Svemark/Björn Hellström

I inslaget visar Per-Olof Lind uppenbara brister i att förstå vad kommunallagens likställighetsprincip innebär. Det borde annars vara enkelt att, med den av honom begärda utredning som Advokatfirma Lindahl har gjort, tillgodogöra sig hur principen rättsligt ska tolkas.

Så här står det i utredningen i frågan om vilken mark kommunen ska återta: ” Vår bedömning är att ni, i den utsträckning så är möjligt, bör återta all allmän platsmark som nyttjas av enskilda och inte endast den mark som kommunen har behov av.

Annons

Enligt den så kallade likställighetsprincipen som kommer till uttryck i 2 kap. 3 § Kommunallagen ska kommunen som utgångspunkt behandla sina medlemmar lika genom att iaktta objektivitet och rättvisa.

Särbehandling får endast ske på saklig och objektiv grund. I det aktuella fallen finns troligtvis inte någon saklig och objektiv grund för särbehandling.”

Per-Olof Lind menar i intervjun, att alla ska behandlas lika men visar upp en häpnadsväckande okunnighet när han fortsätter med påståendet att: det är utifrån den situation som råder på platsen som avgör om likställighetsprincipen gäller.

Att en ledande person i kommunens styre inte ens kan läsa innantill vad juristerna skriver ovan, är inget annat än skandal och borde vara en grund för att ifrågasätta hans position som ordförande.

Samma ifrågasättande borde också gälla vice ordföranden i kommunstyrelsen och hennes moral, då hon i samma TV-inslag medger att hon de senaste 20 åren känt till att marken annekterats av henne och hennes familj och att de inte ens diskuterat att återlämna marken till kommunen under de åren.

Med ovanstående i åtanke är det därför inte konstigt att ännu en skandal är under uppsegling med det nya äldreboendet i trädgårdsstaden i fokus. Här visar de styrande ingen som helst respekt för beslut tagna i kommunens högsta beslutande församling, som har bestämt att boendet ska byggas och drivas av kommunen.

Efter påtryckningar av Moderaternas partikamrater vill man nu tvärt emot fullmäktiges beslut tilldela byggandet och drivandet till privata intressen.

Är det verkligen så Ystad ska styras? Det är ju ändå vår gemensamma mark och våra skattemedel som står på spel.

Lars Toftemar, oberoende ledamot av Ystads kommunfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons