Insändare

Lars Toftemar: Mindre bemedlade hyresgäster kommer att tvingas flytta från centrum

Ystadsmodellen som det slutits avtal om kommer att medföra stora omvälvningar på hyresmarknaden i Ystad eftersom marknadshyror införs i och med modellen.
Ystad • Publicerad 17 maj 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Många av Ystadbostäders lägenheter är centralt placerade och kommer antagligen att omfattas av Ystadsmodellens högre hyror. Som här längs Stora Västergatan
Många av Ystadbostäders lägenheter är centralt placerade och kommer antagligen att omfattas av Ystadsmodellens högre hyror. Som här längs Stora VästergatanFoto: Per Nilsson

Stora delar av hyresbeståndet i de centrala delarna kommer att byta hyresgäster när modellen får fullt genomslag, då mindre bemedlade hyresgäster tvingas flytta och bereda plats för mer solventa, så kallad gentrifiering.

Man kan fråga sig om alla inblandande parter tänkt på konsekvenserna av modellen.

Om parterna tänkt lite längre än näsan räckte, så skulle man inse att konsekvenserna för hela samhället kommer att få förödande påföljder, dels för den enskilde som inte har råd att bo kvar, dels för fastighetsbolagen som måste på något sätt ta ansvar för de som tvingas bort, dels för kommunen som måste planera om för nya krav på kommunal service i de områden dit de tvingas flytta, äldreomsorg, dagis, skolor med mera.

Därför måste fastighetsägarna och Hyresgästföreningen förklara hur de tänkt sig att lösa ovanstående problem med gentrifiering och hyresgäster som inte har råd att betala hyrorna? De kan inte bara två sina händer och inte ta sitt ansvar för konsekvenserna.

Som jag ser det måste fastighetsägarna tillhandahålla tomma lägenheter för att de som tvingas bort från de centrala delarna inte ska sättas på bar backe.

Politikerna i kommunen bör ju också vara medvetna om de dyrbara konsekvenser som modellen innebär för kommunen.

Konsekvensen för Hyresnämnden kommer också att bli oöverstiglig när hundratals hyresgäster kommer att överklaga hyrorna. Jag förutsätter att bostadsbolagen kommer att förhandla hyran för varje enskild bostad med hyresgästen som ena parten och inte något kollektivt förhandlande med Hyresgästföreningen.

Tyvärr har Hyresgästföreningen för närvarande noll förtroende hos oss hyresgäster på grund av sitt agerande i förhandlingar om Ystadsmodellen, det går ju inte att lita på att de tillvaratar hyresgästernas intresse med tanke på det som skett med modellen.

I samband med hela modelldebaclet har det uttryckts en önskan till mig från hyresgäster att vi bör hålla ett möte så att vi kan diskutera hur vi ska agera i framtiden. Så därför tänkte jag på detta sätt ta reda på om det finns ett intresse för ett sådant möte.

Om det finns hos dig kan du skicka ett mejl till följande mejladress ystadsmodellen@flashline.se och om tillräckligt många anmäler intresse så håller vi ett öppet stormöte för att diskutera frågan.

Lars Toftemar, Ystad