Insändare

Leili Åhman: Orättvis kritik mot svensk socialism

Kommentar till Clifford Härstedt (M) och hans inlägg ”Socialism är av ondo” i YA 2 oktober. Extrem socialism, har vi inte i Sverige, så dra inte in Stalin, Mao med flera i ditt resonemang. Detta är inte rättvist.
Politik • Publicerad 14 oktober 2019
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
pengar
pengar

Fredrik Gertten lyfter i sin film Push fram starka krafter som tränger bort icke önskvärda personer från välbärgade bostadsområden.

Samma utträngning pågår även på arbetsmarknaden. De som kraschar av dygnet-runt-tillgänglighet, bort med dem.

Du påstår att socialism utgår från att vissa människor är bättre än andra. I själva verket är det precis tvärtom.

Det är sant att individer skapat och skapar företag. Men Volvo, SKF, Asea med flera hade inte nått framgång utan arbetsinsatser av folk på fabriksgolvet, de administrativa kontoren och till företagen anknutna forskare. Det är oanständigt att inte erkänna allas arbetsinsatser,

Jag var i grundskoleåldern under 1950-talet. På den tiden tog ungefär 5 procent av en årskull studenten.

Det fanns en syn då, vilka som lämpade sig för högre studier eller ej. Socialgrupp 3, enligt dåtidens sociala sortering, ansågs inte klara detta, vare sig av sina ”egna” eller av dem högre upp i samhällshierarkin.

På 1970-talet hade examina ökat till 30 procent. Grundutbildning utan gymnasieexamen anses inte komplett idag.

Samhällets utveckling mot jämställdhet är inget speciellt socialistiskt. Kvinnor har en självklar del i arbetsliv och samhälle nu, istället för att vara fast i ett ”tjänande” hemmafruliv.

Kvinnors villkor på 1950-talet ska vi inte ha tillbaka. Inte heller fäders passivitet gällande hemsysslor och barn.

Varje pappa med barnvagn ute på stan är positivt. Att det numera anses helt naturligt är så befriande. Eller är det också kanske socialistiskt?

Var är dina bevis på att familjer inte får bestämma själv, hur de ska ha det med sina barn och sitt liv? Ingen av mig närstående har någonsin klagat. Tvärt om.

Tack vare möjlighet till föräldraledighet för både mamma och pappa har de löst barntillsyn sinsemellan, precis som de själva tyckt vara bäst, En svärdotter är stadsarkitekt i Stockholmsområdet. Trots hög inkomst, ingen klagan om för mycket skatt.

Studieresultat kan inte piskas fram av samhället. Antingen finns begåvning för teoretiska studier eller inte. Personer som inte klarar akademiska studier eller högskola är inte kvalitativt sämre människor, för att de väljer ”hårda yrken”.

Min samhällsåskådning har jag fått från den svenska skolan. Där lärde jag mig om vår regeringsform och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Innehållet i dessa texter är inte socialistiskt. Om du verkligen lider illa under förtryck av svensk politik, kanske du borde byta land.

Leili Åhman, 73

Vollsjö