Annons
Insändare

Liberaler: Stoppa Ystads skenande låneskuld nu

Den absolut viktigaste frågan för Ystads framtid är hur kommunen ska komma till rätta med den allt för höga skuldsättningen.
Ystad • Publicerad 11 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nya rådhuset ystadFoto: Mark Hanlon

Under perioden 2014 till 2021 har Ystads kommun under sju av åtta år styrts av budgetar som har lagts fram av Socialdemokraterna tillsammans med Centern.

Under samma tidsperiod har kommunens låneskuld ökat med över 100 procent från 1,9 miljarder kronor till 4,3 miljarder kronor. Detta motsvara en skuld på drygt 136 000 kronor per kommuninvånare vilket placerar Ystad på en tredjeplats avseende kommuners skuldsättning i förhållande till invånarantal.

Annons

Trots att det nu är mindre än tre veckor kvar till valet så har denna fråga i stort sett inte berörts av företrädare för Socialdemokraterna eller Centern. De talar gärna om vilka satsningar de vill göra samt att de absolut inte vill avyttra några av kommunens tillgångar.

I takt med att vi nu går in i en tid med högre inflation och räntor så kommer kommunens ekonomiska manöverutrymme snabbt urholkas av den höga skuldsättningen. Det inte orimligt att anta att kommunens upplåningsräntor kan komma att öka med två till tre procent de närmaste åren vilket i så fall skulle innebär ökade räntekostnader i intervallet 86–129 miljoner kronor.

Vi inom Liberalerna tycker att situationen är extremt allvarlig och vi vill därför införa ett stopp för ytterligare skuldökning i kommunen under nästa mandatperiod. Vi vill också ta fram en plan för hur vi ska minska skulden den närmaste tioårsperioden.

Om vi inte gör något åt detta problem i närtid så riskeras kommunens framtida utveckling att helt förlamas av en skenande kostnadsutveckling på grund av kommunens höga skuldsättning.

Marcus Bräutigam, Liberalerna Ystad

Eva Hallmén Lindahl, Liberalerna Ystad

Per-Olof Lind, Liberalerna Ystad

Urban Fasth, Liberalerna Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons