Annons
Insändare

Liberaler: Vi vill att säsongsboende ska kunna fördela sina kommunalskatter

Simrishamns kommun har ett unikt vackert landskap som attraherar permanent boende, delårsboende och turister. Många människor bor här längre tider, men är skrivna och betalar skatt i annan kommun.
Simrishamn • Publicerad 31 maj 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Simrishamns befolkning ökar kraftigt under sommarhalvåret. Med medför ökade kostnader för mängder med sommarboende som ingår i skatteunderlaget i Simrishamn.
Simrishamns befolkning ökar kraftigt under sommarhalvåret. Med medför ökade kostnader för mängder med sommarboende som ingår i skatteunderlaget i Simrishamn.Foto: Johan Bentzel

Det behövs en regeländring som gör det möjligt att betala skatt till mer än en kommun. Att behålla samma skattesats året om, men föra över skatt till delårskommunen så många månader som man bor där.

Vi tror att om man älskar en plats och bor där flera månader om året, så vill man bidra till den platsen.

Annons

Simrishamns andel delårsboende cirka 40 procent. Säsongsboende viktiga för Simrishamn. De är kunder hos lokala företag, bidrar till arbetstillfällen och gynnar handel, restaurangnäring med mera. Utan dem hade underlaget för kommersiell service krympt betydligt.

Kommunal service och välfärd finansieras dock av kommunalskatt som bara betalas av dem som är folkbokförda i kommunen. Då är det svårt för kommunen att erbjuda fortsatt kvalitativ offentlig service motsvarande behov och efterfrågan från den sammanlagda, säsongsvis ökade, befolkningen.

Delårsboende använder skattesubventionerad kollektivtrafik, bredband, bygglovshantering, cykelvägar, renhållning med mera. Delårsboende kan behöva hemtjänst, hemsjukvård och annan sjukvård någon annanstans än där de är folkbokförda och betalar skatt.

Det är orimligt att befolkningen säsongsvis ökar med tusentals invånare i en kommun, samma personer år efter år, utan att skatteintäkterna stiger i relation. Service, skyddsnät och infrastruktur måste ju anpassas även till dessa personer, men det är de bofasta invånarna som betalar.

Idag får till exempel delårskommunen ersättning för utomlänsvård och för den kostnad som hemkommunen har för hemtjänst. Men omsorg är ofta dyrare att ge i mindre kommuner än i större. Annan service och infrastruktur är helt ofinansierad.

Regelverket behöver moderniseras så att kommuner som Simrishamn med många säsongsboende kan få skatteintäkter som bättre motsvarar faktiska kostnader och befolkningsunderlag.

Vi vill se en modell där kommunalskatten kan fördelas mellan flera kommuner för personer med flera boenden. En modell där människor på egen begäran kan anmäla en ”sekundär bostadsort” och där primärkommunen vidareförmedlar skattemedel till delårskommunen för det antal månader invånarna uppger att de bor i sin andra bostad.

Systemet ska ske på frivillig basis så att vi inte får en byråkrati som registrerar och kontrollerar var människor befinner sig.

Lotta Hildebrand, Liberalerna Simrishamn

Jan Rejdnell, Liberalerna Simrishamn

Lina Nordquist, riksdagsledamot (L)

Annons
Annons
Annons
Annons