Annons
Insändare

Magnus Hörnblad: Rädda Ystads bästa åkermark – bygg polishuset någon annanstans

Just nu pågår samråd kring detaljplanen angående området Hälsobacken 2:36 i Ystad (mitt emot brandstationen på andra sidan Kristianstadsvägen).
På detta stora markområde finns långtgående planer från den privata markägaren att upplåta området till Ystads nya polishus. Ett viktigt projekt men på fel plats anser jag och Miljöpartiet i Ystad.
Ystad • Publicerad 28 juni 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nya polishuset i Ystad planeras strax nordost om Kristianstadsrondellen. Polishuset får två utfarter, en till Bussjövägen och en till Kristianstadsvägen.
Nya polishuset i Ystad planeras strax nordost om Kristianstadsrondellen. Polishuset får två utfarter, en till Bussjövägen och en till Kristianstadsvägen.

Denna fastighet är idag åkermark av bästa klass (9 av 10). Miljöpartiet i Ystad anser att det måste finnas alternativ till denna placering av det nya polishuset.

Vi har förståelse för att myndigheten letat och tycker att den bästa platsen är denna. Vi kan inte bara acceptera detta. Det är viktigt att bevara den fina åkermarken vi har för försäkra oss om framtida matförsörjning.

Annons

Den nu pågående konflikten i och med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och den tidigare pandemikrisen visar på stora och snabba förändringar i vår omvärld där vi måste vara rädda om de resurser vi har och att vi planerar för en framtid som är ganska oviss.

Vi är medvetna om att denna plats och ett stort område norrut är planerat för Ystads tätorts nästa expansion och där ytterligare åkermark kan komma att försvinna i rask takt.

Bebyggelse och utveckling kan ske på annat sätt där den värdefulla åkermarken kan sparas och att den finaste marken ska vi vara mest rädda om.

Gå därför in på nätet och säga vad du tycker i denna fråga om det nya polishuset: Samrådet pågår till och med den 30 juni.

www.ystad.se - Bygg och miljö - Bygg och boende - Planer och program - Detaljplanering - Pågående detaljplaner- Hälsobacken 2:36 (nytt polishus)

Magnus Hörnblad (MP), ledamot i fullmäktige, ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons