Annons
Insändare

Malin Andersson och Bertil Nessle: Varför inte rådfråga, lyssna på och respektera era tjänstemän?

Trots avslag från tjänstemän i Simrishamns kommun har byggnadsnämnden den 24 oktober beviljat rivningstillstånd av fastighet i Skillinge från förra seklet.
Skillinge • Publicerad 16 november 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Får rivas. Tjänstemännen och Socialdemokraterna i byggnadsnämnden ville säga nej men övriga politiker sa ja.
Får rivas. Tjänstemännen och Socialdemokraterna i byggnadsnämnden ville säga nej men övriga politiker sa ja.Foto: Lennart Larsson

Huset och dess trädgård som smälter väl in i omgivningen anses ha ett högt kulturhistoriskt värde och vittnar om tidigare bostads- och levnadsvillkor, och är ett av få kvarvarande hus från tidsperioden.Detta väl dokumenterat av länsantikvarie Paulina de Vries.

Förutom detta ett hus som många i Skillinge har släktband till och minnen från. Istället ska ett modernt fritidshus uppföras utan hänsyn till tidigare husets karaktär.

Annons

Framställan från en av ledamöterna i byggnadsnämnden om återremiss för redovisning hur man skulle kunna försöka bevara delar av gamla husets karaktär avslogs.

Detta hus kommer troligtvis ha en framträdande position då det är en av de första husen man möter när man anländer till Skillinge från söder.

Anländer man istället från norr möts resenären i början av Kaptensgatan av ett nyuppfört typhus i trä som kraftigt bryter mot tidigare byggnadstradition.

Väljer man färdriktning från väster möts man av en brokig samling av byggnader krönt av en ” fjällstuga”.Området liknar närmast ett utställningsområde för någon husfabrikant!

Det ska sägas att det inte är något fel på husen i sig, bara att de är placerade i fel miljö.

Tanken uppstår osökt att byggnadsnämnden borde rådfråga och lyssna på samt respektera sina sakkunniga tjänstemän och innevånarna i Skillinge.

Förlusten av ett rivningshotat hus skulle bli stort och det är svårt att se att kommunen följer sina visioner gällande miljö och kultur!

Malin Andersson och Bertil Nessle, Skillinge

Annons
Annons
Annons
Annons