Annons
Insändare

Malin Nordenfelt: Hur är det möjligt att Ystads kommun inte följer Sveriges lagar och regler?

Ystads kommun har prioriterat att sätta en låg elevpeng och att sedan ytterligare göra neddragningar inom skolan. Man kanske bör spara i andra led. I Ystads kommun finns det till exempel gott om chefer, mellanchefer, utvecklingsledare och administrativ personal.
Ystad • Publicerad 23 juni 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Barnen trivs på Källan, men neddragningarna gör att lärarna till slut sliter ut sig”, säger skyddsombudet och läraren Malin Nordenfelt.
”Barnen trivs på Källan, men neddragningarna gör att lärarna till slut sliter ut sig”, säger skyddsombudet och läraren Malin Nordenfelt.Foto: Julia Runfors

Att för Källans del omorganisera, vilket barn-och utbildningsnämndens ordförande Per-Olof Lind föreslog i YA:s artikel 21 juni, när man inte har lärare och fritidspersonal att tillgå blir svårt.

Källan behöver inte hjälp utifrån av andra rektorer, utvecklingsledare och HR-personal, utan eleverna måste få sina behov tillgodosedda av lärare som kan undervisa dem utan att riskera sin hälsa. Då hade verksamheten kunnat fungera optimalt.

Annons

Till hösten försvinner minst tre lärartjänster och en specialpedagogtjänst. Hur kan man. försvara detta i ett läge där man redan befinner sig på bristningsgränsen? På Källan ska man inte bara hålla budgeten utan man ska också göra besparingar.

Både barn-och utbildningsnämndens ordförande, Per-Olof Lind, och skolchef Sanna Nyberg är väl medvetna om att Källan varken följer arbetsmiljölagen och skollagen. Hur kan man som ytterst ansvarig nöja sig med, och fortsätta hänvisa till omorganisation och att det inte finns mer pengar och hur kan man nöja sig med att personal nu tvingas söka sig till andra arbetsplatser för att inte riskera utbrändhet? Hur är det möjligt att Ystads kommun kan bortse från att följa Sveriges lagar och regler?

Vi har inte känt något som helst stöd från vår förvaltningschef Stefan Ahlbäck och vår egen skolchef Sanna Nyberg genom den här processen och nu står vi inför det faktum att personal på grund av missnöje vänder sig till andra arbetsplatser eller väljer att ta tjänstledigt. Tyvärr har vi också kollegor som är sjukskrivna.

Vi kämpar för vår skola och våra elever men känner oss totalt övergivna och ensamma i den kampen!

Personalen på Källan genom skyddsombud

Malin Nordenfelt

Annons
Annons
Annons
Annons