Annons
Insändare

Malin Tillgren: Satsar Region Skåne på sin personal?

Linda Allansson Wester, personalnämndens ordförande, har uttryckt att regionen vill satsa på sin egen personal och att de har utvecklats som arbetsgivare. Samtidigt som regionen ger dessa löften är man helt oberörd av de över 500 medarbetare som skrivit direkt till Carl-Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande, och påtalat att man är ytterst besviken över årets lönepåslag och oroas över att det kan leda till att fler kollegor säger upp sig av missnöje.
Skåne • Publicerad 6 juli 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Region Skåne flagga
Region Skåne flaggaFoto: Bosse Nilsson

Region Skånes legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor fick i genomsnitt 2,77 procent i löneökning i år jämfört med det så kallade industrimärket på 4,1 procent som varit normen för de flesta arbetstagare i Sverige i år. Är det att satsa?!

I fjor sa var tionde sjuksköterska upp sig, utöver de som gick i pension. Socialstyrelsen kartläggning över antalet vårdplatser visar att det i Skåne saknas ungefär 400 vårdplatser. Problemet är inte brist på sängar, problemet är att det framför allt saknas sjuksköterskor som kan vårda patienten i sängen. Men sjuksköterskebristen är påtaglig på många fler sätt bland annat på mottagningar och akutmottagningar vilket gör att det uppstår långa väntetider.

Annons

Bristen på röntgensjuksköterskor gör att det är långa väntetider till röntgen, vilket leder till att det tar längre tid att ställa diagnos och sätta in rätt behandling.

Det kokar bland de biomedicinska analytikerna som inte känner sig uppskattade för sin kunskap och kompetens. Biomedicinska analytiker analyserar effektivt och med stor noggrannhet olika typer av prover. En förutsättning för att få korrekta svar som ligger till grund för diagnos och behandling. Många har redan sagt upp sig på laboratorierna vilket kraftigt riskerar att fördröja provsvar och behandling av patienter, både i det akuta och mer långsiktiga skedet.

Barnmorskorna har också blivit färre vilket kan ge sämre tillgänglighet och att de medicinska prioriteringarna blir hårdare. En, inte helt ovanlig, konsekvens kan bli att förlossningen får bli på annat sjukhus än det familjen önskat.

Att regionen har utvecklats som arbetsgivare är inte något våra medlemmar upplever. Men det är positivt att regionen har ambitionen – nu är det upp till bevis!

Malin Tillgren, ordförande Vårdförbundet avdelning Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons