Annons
Insändare

Oppositionen: Simrishamn behöver välfungerande skolor och kvalificerade lärare

Lärarförbundet lyfter frågan om konsekvenserna av budgetunderskottet som uppstått i barn- och utbildningsnämnden under 2019, och som kvarstår för 2020. (YA 3 december ”Tag ett gemensamt långsiktigt beslut angående skolorna i Simrishamn”)
Simrishamn • Publicerad 16 december 2020
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Simrislundsskolan i Simrishamn.
Simrislundsskolan i Simrishamn.Foto: Torun Börtz

Konsekvenserna är väl beskrivna av buns tjänstepersoner men också på YA:s insändarsida 3 december. I princip vill Alliansen kapa kostnader på alla ställen som man kommer åt.

Alliansen påstår att det inte ska drabba kärnverksamheten det vill säga den lagstadgade undervisningen.

Annons

Men de vill inte inse att sparandet (eller ”effektiviseringarna” som Alliansen kallar det) på vikarier, skolhälsovård, läroböcker, inventarier och andra kringresurser tvingar lärarna till extra arbete som inte tillhör undervisningen.

Effekten kommer att bli precis den Lärarförbundet befarar: den psykosociala arbetsmiljön försämras och stressen ökar. ”Effektiviseringarna” fortsätter även under 2021.

Vi hyser farhågor för att lärare och skolledare börjar ses sig om efter andra jobb.

Rekrytering av kvalificerade lärare är svårt redan idag och kommer inte att bli lättare med en skola i nedförsbacke. Så småningom börjar det märkas i undervisningen och föräldrar börjar överväga att placera sina barn i friskolor eller i andra kommuner.

Elevunderlaget minskar och kostnaderna ökar vilket tvingar till ett fortsatt sparande - spiralen neråt börjar.

Denna utveckling har Socialdemokraterna, Feministiskt initiativ, Miljöpartiet, Vänstern och Österlenpartiet försökt förhindra genom att kräva fyra miljoner för 2020 och ökad finansieringen för bun med tio miljoner i vårt budgetförslag för 2021. Detta borde lösa de akuta problemen för skolorna ett år framåt. Tyvärr röstade Alliansen och Sverigedemokraterna ner våra förslag.

Vi och SD har i bun genomdrivit beslutet att behålla nuvarande skolorganisation i fem år. Vi är redo att finansiera detta fullt ut och vi hoppas att även SD är med på detta.

Anledningen är att kommunen nu befinner sig vid ett vägskäl. Befolkningen och därmed barnen ökar i vissa delar av kommunen medan den minskar i andra.

Flera byggprojekt i kommunen, till exempel Skansen, kommer att generera en ökad inflyttning. Att i detta läge lägga ner skolor, börja bussa elever eller sälja ut lokaler kan bli kostsamma beslut i framtiden.

Dessa fem år ger oss också tid att se över lokalbehoven och dess kostnader. Skolornas lokalkostnader får inte bli så höga att de påverkar kärnverksamheten negativt.

Annons

Välfungerande skolor med kvalificerade lärare är en nödvändighet för framtiden. Med det läge som Alliansen försatt oss i förstår vi att Lärarförbundet är oroligt.

Diskussion har alltför länge bara förts i bun, i fullmäktige och på YA:s insändarsida. Vi uppmanar föräldrar att kontakta sina skolpolitiker och be dem förklara hur våra skolor skall se ut i framtiden.

Pia Ingvarsson, Socialdemokraterna

Gudrun Schyman, Feministiskt initiativ

Lisa Kvarnbäck, Miljöpartiet

Mats Sundbeck, Vänsterpartiet

Kjell Dahlberg, Österlenpartiet

Annons
Annons
Annons
Annons