Annons
Insändare

Oppositionspolitiker: Man ska vara försiktig med hur man hanterar makt

På senaste sammanträdet med kommunstyrelsen i Ystad så fick vi tyvärr uppleva en majoritet som inte verkar vilja låta andra partier få sina förslag prövade.
Ystad • Publicerad 13 april 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Tåget i kåseberga körde turister från parkeringen ner till hamnen i Kåseberga.
Tåget i kåseberga körde turister från parkeringen ner till hamnen i Kåseberga.Foto: Mark Nordvall Hanlon

Det kan självklart finnas anledningar till att säga nej till att låta förslag tas upp för prövning, till exempel om det inte håller sig inom ramen för det område vi ansvarar över.

Men att göra det av anledningen att man inte tycker som förslagsställarna får oss att bli väldigt oroade, inte minst för demokratin.

Annons

Vårt initiativförslag gällde en transport i Kåseberga, där vi ville hitta möjligheter att få denna att rulla även kommande sommar. Vi fick alltså ingen möjlighet att pröva frågan hos de som arbetar och har ansvar för turismfrågor i kommunen såsom näringslivschef och turistchef.

Kommunstyrelsens ordförande yrkade på att ärendet inte skulle tas upp och att vi fick nöja oss med hennes svar. Utan någon förankrad motivering.

Vi yrkade förstås på beredning av ärendet och det gick till votering.

Följande ledamöter i kommunstyrelsen röstade och fick igenom att initiativet inte skulle tas upp för beredning : Paula Nilsson (M), Gunilla Andersson (M), Anne Olofsdotter (M), Jan-Åke Isaksson (SD), Göran Björk (SD), Anna Sjöland (SD), Per-Olof Lind (L).

När vi politiker lägger tid på att skriva motioner, interpellationer, enkla frågor och ledamotsinitiativ om saker vi tror är bra för våra medborgare och vår kommun, är det normala att man låter professionen som arbetar med området i fråga att komma med svar.

I detta fall hade kanske kommunen hittat en lösning, man hade kanske kunnat ta betalt en liten slant för att täcka de förväntade kostnaderna, vem vet?

Men att bara utifrån sitt eget tyckande förkasta ett förslag är i vår mening riktigt dåligt.

Hanteringen är förstås en besvikelse för oss, men vi låter oss inte nedslås av detta utan är ännu mer motiverade att lägga förslag för förändring i positiv riktning.

Bra förändringar kommer ske om vi bara jobbar på med viktiga frågor som berör och upplyser våra medborgare hur demokratin hanteras av de som nu styr kommunen.

Kevin Rasmussen (S)

Annons

Martin Andersson(C)

Marina Nilsson (MP)

Eva Bramsvik Håkansson(C)

Karin Voltaire(S)

Roger Jönsson(S)

Mårten Mårtensson(S)

Birgitta Cestrone Nyman (S)

Moa Greiff(V)

Kim Grahn (S)

Josephine Müller(MP)

Annons
Annons
Annons
Annons