Annons
Insändare

Oppositionspolitiker: Ystad behöver en nystart med öppenhet och fungerande demokrati

Vi är djupt oroade över hur den lokala demokratin i Ystad fungerar. Det är inte bara vid allmänna val som medborgarna ska få göra sin röst hörd.
Ystad • Publicerad 17 februari 2024
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Knutssalen på Gamla Rådhuset  ska fräschas upp, men tyvärr har Ystads kommun inte råd att återställa salen i dess ursprungliga skick.
Knutssalen på Gamla Rådhuset ska fräschas upp, men tyvärr har Ystads kommun inte råd att återställa salen i dess ursprungliga skick.Foto: Thorsten Persson

I Ystad, till skillnad från de flesta kommuner, har medborgarna ingen som helst möjlighet att kunna ta del av vilka aktuella politiska frågor som drivs i kommunens nämnder eller i kommunstyrelsen. Än mindre finns det andra former för aktiv dialog eller påverkan.

Det här är unikt i Sverige, att undanhålla medborgarna från insyn och inflytande. Många kommuner arbetar aktivt för att öka den lokala demokratin på olika sätt vilket också rekommenderas av SKR, Sverige kommuner och regioner. Tyvärr är detta inget som intresserar styret i Ystad.

Annons

Medborgarundersökningen hösten 2023 visar på ett bottenbetyg för förtroendet för politiska beslut, transparens, lyhördhet och ansvarstagande. Den svaga tilliten från medborgarna oroar oss och är en följd av den slutenhet som präglar kommunen.

När vi nu vid två tillfällen i kommunfullmäktige ställt frågan till kommunstyrelsens ordförande Paula Nilsson (M) om vad hon gör, och planerar att göra, för att stärka medborgarnas förtroende är det enda svar vi får att det är ett gemensamt ansvar för oss alla, inget hon är ansvarig för.

Paula Nilsson hänvisar till att vänta in de pågående utredningarna i olika härvor som skakar kommunen. Självklart är problemet betydligt djupare än så, det finns ett stort demokratiskt dilemma i Ystad.

Att bygga förtroende kräver aktiva insatser och framför allt en genuin vilja. Ystadsborna är värda så mycket bättre. Ystad behöver en nystart där den lokala demokratin fungerar. Öppenhet, transparens, inflytande och delaktighet är en självklarhet i en lokal demokrati. Det här är fullt normalt och rimligt i många kommuner, borde vara så även i Ystad.

Vi har redan för ett år sedan lagt förslag om att publicera möteshandlingar till nämnder och kommunstyrelsen, som ett av flera sätt att öka insynen i kommunen. Normalt i Sveriges kommuner men tyvärr inte i Ystad. Ännu har Paula Nilsson och styret inte återkommit med något svar.

På sista kommunfullmäktige var Paula Nilsson beredd att ”kroka arm”, men frågan är vilken väg hon vill gå? Risken finns att promenaden blir kort.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet vill öka öppenheten, transparensen, insynen och inflytandet för medborgarna i Ystad. Vi fortsätter driva och kämpa för att öka tilliten till den demokratiska utvecklingen i Ystad.

Kevin Rasmussen, Socialdemokraterna

Martin Andersson, Centerpartiet

Marina Nilsson, Miljöpartiet

Annons
Annons
Annons
Annons