Annons
Insändare

Österlenalliansen: Vi uppnådde många av våra mål 2019

Österlenalliansen ser tillbaka på 2019 med tillfredsställelse. Många av de mål vi satt upp för mandatperioden är på god väg att nås.
Simrishamn • Publicerad 8 januari 2020
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det är korta geografiska asvstånd mellan de sydostskånska samhällena
Det är korta geografiska asvstånd mellan de sydostskånska samhällena

Ett av målen är att förändra det politiska klimatet i kommunen. Vi har arbetat för ett större samarbete över partigränser och bjudit in till flera samtal. En del mycket lyckade samtal där vi enats i viktiga frågor.

Det är glädjande att så många politiker vill det bästa för Simrishamns kommun. Det ekonomiska läget har blivit tuffare för oss precis som för alla andra kommuner i Sverige.

Annons

Stora statliga bidrag och en stark konjunktur under perioden 2015–2017 gjorde att det då fanns ganska gott om pengar och att den kommunala verksamheten kunde växa. En del nödvändigt för att möta det nya behov som uppstod i och med att kommunen tog emot många nyanlända och befolkningen ökade.

Så här står det i kommunens årsredovisning för 2017:

"Att de ekonomiska resultaten de senaste åren varit bra har varit viktigt. Detta då perioden har karakteriserats av en lång och stark konjunktur. Därtill har staten haft en viktning av statsbidragen som gynnat kommuner med större andel flyktingmottagande än genomsnittligt. Denna fördelningsgrund kommer successivt att avta de närmaste åren. Efter hand som den ekonomiska utvecklingen blir svagare samt att fördelningen av de så kallade välfärdsmiljarderna viktas om för att i sin helhet ingå i det generella statsbidraget, krävs det en beredskap för kommunen att bibehålla en balanserad ekonomi."

Vi visste alla vad som väntade och borde börjat ställa om direkt.

När Karl-Erik Olsson (S) skriver att Alliansens misslyckade politik ligger bakom ett svagt ekonomiskt resultat är det verkligen till att göra det lätt för sig. Alliansen kan inte göra den här omställningen själva. Vi har inte ens egen majoritet. Om inte övriga tar sitt ansvar utan begär mer pengar som inte finns, kommer vi inte att lyckas.

Barn- och utbildningsnämnden har haft särskilt svårt att fatta de beslut som krävts för en budget i balans och har också fått skarp kritik från revisionen.

Tyvärr har Socialdermokraterna, Feministiskt initiativ, Miljöpartiet, Österlenpartiet och Vänsterpartiet avböjt våra inviter till samtal och försök till gemensam strategi för skolan. Skolfrågorna har tyvärr varit ett slagfält i Simrishamnspolitiken i årtionden. Vi vill inte fortsätta i samma spår.

Simrishamns kommun har en stor utvecklingspotential men det kräver samverkan och kompromisser från alla sidor. Vi kan lösa det här tillsammans. Låt 2020 bli ett år av konstruktiv politik för kommunens bästa.

För Österlenalliansen

Jeanette Ovesson (M)

Annons

Carl-Göran Svensson (C)

Åke Andrén Sandberg (L)

Anne-Li Roshagen (KD)

Annons
Annons
Annons
Annons