Annons
Insändare

Pär Andersson: Simrishamn utan stadsarkitekt – det vore ett fattigdomsbevis

Det är inte mer än knappt tre år sedan man återinrättade en tjänst som stadsarkitekt i Simrishamn (efter att ha varit utan i flera år). Det var då ett mycket klokt beslut. Mycket positivt har hänt sedan dess såsom de populära arkitekturdagarna och framtagandet av arkitektur- och kulturmiljöprogrammet med arkitekturstrategi samt den pågående fördjupade Översiktsplanen.
Simrishamn • Publicerad 23 november 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Anna Eliasson lämnar tjänsten som stadsarkitekt.
Anna Eliasson lämnar tjänsten som stadsarkitekt.Foto: Simrishamns kommun

Man måste begära av kommunens ledning att den fortsatt förhåller sig långsiktigt och eftertänksamt i dessa strategiska frågor.

För Simrishamn och Österlen är arkitektur- och gestaltningsfrågorna centrala. Det är avgörande för att bevara den unika miljö som är så viktig för Simrishamns framtida attraktionskraft som näringslivsort, kulturcentrum, turistmål och bostadsort i alla skeden av livet.

Annons

För detta behövs en handlingskraftig stadsarkitekt i en operativ chefsbefattning som med engagemang och kompetens kan bidra till att balansera de olika intressen som gör sig gällande i nybyggnads- och bevarandefrågor. Det vore nu ett oklokt och kortsiktigt beslut att inte snarast tillsätta en stadsarkitekt efter Anna Eliasson.

Debatten under senare år om hur det bör byggas i Simrishamn och vikten av att beakta arkitektur- och gestaltningsfrågor visar också på behovet av en stadsarkitekt med inflytande. Exempel saknas tyvärr inte på hur det annars kan gå.

Tjänsten behövs också här och nu för att balansera Simrishamnsbostäder som uppenbarligen haft och har egna och väldigt annorlunda visioner för hur vår stad Simrishamn ska se ut framgent.

Att inte ha en stadsarkitekt i organisationen vore ett fattigdomsbevis, närmast ett kvitto på bristande intresse för arkitektur- och gestaltningsfrågor i kommunens ledning.

Nätverket Levande Simrishamn instämmer i Ann-Christine Seins insändare den 18 november: ”Simrishamn måste ha en stadsarkitekt”. Vi anser att tjänsten är central för Simrishamn. Att dela upp funktionen på flera befattningar är i praktiken likvärdigt med att ta bort den.

Frågorna om arkitektur och gestaltning, kulturmiljön, förutsättningarna för affärerna i centrum med mera är här och nu. Kommunen behöver rekrytera en ersättare utan dröjsmål.

Avslutningsvis borde man dessutom se över ägardirektiven för Simrishamnsbostäder och styra upp visionerna så att bolaget går i takt med arkitektur- och kulturmiljöprogrammet och arkitekturstrategin.

Pär Andersson, ordförande, Nätverket Levande Simrishamn

Annons
Annons
Annons
Annons