Insändare

Paul Svensson och Paula Nilsson: Personalfrågan är viktigast för att trygga lasarettets framtid

Svar på Kaj Jönssons inlägg ”Vad gör Ystads enda regionråd (SD) åt situationen på Ystads lasarett?” i YA 23 februari och Göran Göranssons inlägg ”Går Ystads lasarett samma öde till mötes som i Simrishamn?” 25 februari.
Ystad • Publicerad 2 mars 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Personalflykt och andra problem förärras på Ystads lasarett.
Personalflykt och andra problem förärras på Ystads lasarett.Foto: Peter Hellemarck

Varken svensk eller skånsk sjukvård lever upp till målen och måtten av en god välfärd, det är vi alla väl medvetna om. Det man också behöver vara väl medveten om är att det finns en begränsad pott med pengar, som ska räcka till alla Skånes cirka 1,4 miljoner invånare.

Som regionråd och förtroendevald är det rimligt att man för sin del av Skånes talan, men det är lika viktigt att se helheten i hela regionen. Sjukhusen ska inte fungera som isolerade öar, utan som olika delar i sjukvårdssystemet.

Sedan den 25 oktober 2022, alltså för bara fyra månader sedan, har jag Paul Svensson (SD) i egenskap av nytillträtt regionråd tryckt uppåt i organisationen för att ombyggnaden på akutmottagningen i Ystad blir av snabbare än det först var beräknat, jag har också medverkat till att ge ett uppdrag till personalnämnden att se över ett eventuellt natt tillägg för sjuksköterskorna på Ystads lasarett.

Vi förtroendevalda råd kommer också framgent att se till hela regionen och dess sjukvårdsbehov, precis som vi kommer att göra för vår östra del av vårt landskap.

Det som saknar för en fungerade sjukvård är inte mer pengar in i Region Skåne, det är att pengarna läggs på rätt saker.

I den budget som Sverigedemokraterna och Treklövern lade fram i regionfullmäktige finns satsningar på det som är viktigast för att sjukvården ska fungera – nämligen personalen. Har vi ingen personal så spelar det ingen roll vilket utbud vi säger att ett sjukhus ska ha, det kommer inte gå att utföra sjukvården.

Lokala speciallösningar för personalen ser vi inte heller som en bra väg framåt. Hela sjukvården konkurrerar om samma personal, genom speciallösningar som bara finns på vissa ställen skapar vi en osund konkurrens på arbetsmarknaden.

Vi ser det som bättre att hela regionens status som arbetsgivare höjs, då kommer personalen komma tillbaka även till Ystad.

Regionens små sjukhus ska värnas, och det är viktigt att se fördelarna med den mindre storleken. Vår mening är att sjukhusen ska utvecklas – inte avvecklas, och detta gäller även Ystads lasarett. Ett stort arbete ligger framför oss, med att strukturera sjukvården så att den fungerar som bäst för medborgaren.

Men sjukvårdssystemet har varit sjukt länge, det kommer ta lång tid och kräva många åtgärder för att få det på rätt köl igen, därför har regiondirektören fått i uppdrag att göra en total översyn av Ystads lasarett.

Tillsammans är vi beredda både från kommun och region genom kommunalråd och regionråd att stå kvar även när det blåser, och se till att sjukvården fungerar både i sydöstra Skåne – men även i hela regionen.

Paul Svensson (SD), regionråd, Ystad

Paula Nilsson (M), kommunstyrelsens ordförande, Ystad