Annons
Insändare

Regionstyret: Vi valde en tredje väg för att få ihop budgeten

I ett ansträngt ekonomiskt läge, med inflation och ökade kostnader vilket tillsammans leder till et kraftigt underskott, väljer vi det minst dåliga alternativet av tre. I en situation då utgifterna är större än inkomsterna kan man välja att skära i utgifterna eller öka inkomsterna.
Skåne • Publicerad 23 november 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
MALMÖ, SVERIGE 20221014
Carl Johan Sonesson (M) tillsammans med Per Einarsson (KD), Gilbert Tribo (L) och Niclas Nilsson (SD)
MALMÖ, SVERIGE 20221014 Carl Johan Sonesson (M) tillsammans med Per Einarsson (KD), Gilbert Tribo (L) och Niclas Nilsson (SD)Foto: Johan Nilsson/TT

Om vi valt det första alternativet för att hantera den ekonomiska situationen i Region Skåne skulle det inneburit kraftiga besparingar i våra kärnverksamheter, sjukvården och kollektivtrafiken. För att klara av underskottet skulle vi behöva lägga ner två sjukhus. Det vore direkt oansvarigt att kräva nedskärningar i välfungerande och nödvändiga verksamheter.

Det andra alternativet hade inneburit en kraftig skattehöjning för medborgarna i Region Skåne. Enligt våra beräkningar skulle det krävas en skattehöjning på hela två kronor för att hantera budgetunderskottet.

Annons

I en tid då många skåningar kämpar med att få pengarna att räcka till avfärdade vi den lösningen. Vi vill inte lägga ytterligare sten på bördan genom en skattehöjning.

Vi valde därför ett tredje alternativ, nämligen att freda både sjukvården och skåningarnas plånböcker genom att åberopa synnerliga skäl.

Enligt kommunallagens kapitel 11 ska en budget upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag från denna grundläggande princip får dock göras om det finns synnerliga skäl.

I likhet med närmare hälften av landets 21 regioner, bland annat Region Stockholm, har vi valt att åberopa synnerliga skäl för att hantera det underskott som uppkommit genom kraftigt ökade kostnader orsakade av den höga inflationen.

Tillsammans värnar våra fyra partier den skånska vården, den skånska kollektivtrafiken och skåningarnas ekonomi.

Trots ett tufft ekonomiskt läge gör vi en historiskt stor satsning på den skånska sjukvården: Av den totala uppräkningen av regionbidragen på 5 miljarder går hela 4,6 miljarder till sjukvården. Det innebär att totalt 47 miljarder, en uppräkning på nästan 11 procent, tilldelas sjukvården.

Psykiatrin får totalt 4,2 miljarder, primärvården får ett tillskott på närmare en miljard och regionens sjukhus får en rejäl uppräkning, i genomsnitt 13,5 procent. Kollektivtrafiken får ett tillskott på 7,9 procent, vilket innebär bland annat att den efterlängtade seniorrabatten kan införas och att Skånetrafiken kan öka turtätheten över Öresundsbron samt att flera busslinjer kan utökas.

Socialdemokraterna som är största oppositionsparti i Region Skåne, föreslår i sin budget en kombination av två dåliga alternativ: De vill skjuta en del av underskottet på framtiden genom att åberopa synnerliga skäl samtidigt som dom höjer skatten med hela 67 öre.

Trots att deras partiledare Magdalena Andersson flera gånger meddelat att skattehöjningar för ”vanligt folk” inte är en bra lösning går alltså Socialdemokraterna i Region Skåne fram med ett förslag på en rekordhög skattehöjning. Det skulle innebära en skattesats på 11,85 procent.

För vanligt folk skulle en sådan höjning bli kännbar. För en familj bestående av en undersköterska och en grundskollärare skulle Socialdemokraternas höjda skatt leda till 3 314 kronor mindre i plånboken och för ett pensionerat par med 17 000 kronor var i pension skulle förlusten bli närmare 2 000 kronor på ett år.

Annons

I kärva tider behövs varenda krona, och Socialdemokraternas föreslagna skattehöjning skulle innebära att vanligt folk tvingats välja bort några av de saker som ger tillvaron lite guldkant – biobesök med barnen, kafébesök, träningskort eller nya vinterkläder.

De år som ligger framför oss kommer att bli bistra. Precis som de skånska hushållen måste Region Skåne prioritera och noga välja var pengarna läggs och vad de används till.

Vår uttryckliga önskan är att den stora ekonomiska satsning som görs på den skånska vården ska ge konkreta resultat i form av ökad tillgänglighet.

Ett år in i mandatperioden kan vi med tillfredsställelse konstatera att köerna till vården, sakta men säkert, minskar och att antalet anställda ökar. De krav vi ställt, på bland annat hyrstopp av bemanningspersonal och översyn av administrationen, börjar ge resultat och kommer att ge resultat under 2024.

Tillsammans fredar vi vården och de skånska hushållens ekonomi.

Carl Johan Sonesson (M) Regionstyrelsens ordförande i Skåne

Per Einarsson (KD) Regionråd och gruppledare

Gilbert Tribo (L) Regionråd och gruppledare

Niclas Nilsson (SD) Regionråd och gruppledare

Annons
Annons
Annons
Annons