Annons
Insändare

Riccard Axtelius: Ystads kommun behöver ett marint naturreservat

Det är hög tid för Ystads kommun att prioritera skyddet av våra marina ekosystem genom att etablera ett marint naturreservat.
Skåne • Publicerad 29 maj 2024
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Havsbotten utanför skånska kusten.
Havsbotten utanför skånska kusten.Foto: SGU

Havet utgör en viktig del av vår miljö och det är av största vikt att vi tar ansvar för att bevara dess mångfald och skönhet för kommande generationer.

Genom att inrätta ett marint naturreservat skapar vi möjligheter för att främja biologisk mångfald och bevara hotade arter som är beroende av havets miljöer.

Annons

Skyddszoner inom reservatet kan fungera som trygga platser för djurlivet att fortplanta sig och växa utan störningar från mänsklig aktivitet.

Fiske är en viktig näring och resurs, och ett marint naturreservat skulle kunna bidra till att säkra hållbarheten i fiskeindustrin på lång sikt. Genom att reglera och begränsa fisket inom reservatet kan vi bidra till att återställa balansen i havet och säkerställa att fiskbestånden bibehålls för framtida generationer. Ystad själva kan inte lösa problemet men vi kan vara med och bidra.

Att etablera ett marint naturreservat i Ystad kommun skulle också kunna öka medvetenheten hos invånarna om vikten av havsskydd och ekosystemens hälsa.

Genom att tillgängliggöra området för forskning, utbildning och ekoturism kan vi öka förståelsen för havets betydelse och uppmuntra till en mer hållbar livsstil.

Det är dags att agera ansvarsfullt och visa respekt för havet genom att inrätta ett marint naturreservat i Ystad kommun.

Tillsammans kan vi bevara havets skatter för framtida generationer att njuta av och ta vara på, samtidigt som vi säkrar hållbarheten i vår miljö och ekonomi. Det är en investering i vår gemensamma framtid och en handling av omtanke och respekt för naturen.

Riccard Axtelius (S), Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons