Annons
Insändare

SD Ystad: Vi är garanten för att framtidens kraftsystem ska ge en säker energi, vara stabila och planerbara

Vi måste säkra upp vår kraftproduktion genom att inte bli alltför beroende av väderbaserade kraftkällor. Vi måste ha en tillförlitlig och jämn tillförsel av energi för att tillgodose efterfrågan även när den är som störst.
Politik • Publicerad 23 februari 2024
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kraftsystemen för framtiden menar Sverigedemokraterna i ystad måste ge säker energi, vara stabila och planerbara.
Kraftsystemen för framtiden menar Sverigedemokraterna i ystad måste ge säker energi, vara stabila och planerbara.Foto: Johan Nilsson/TT

Vindkraften är med och bygger upp elexporten, problematiken i detta fall är att det saknas marknadsmässiga mekanismer som gör att överproduktionen inte sammanfaller med tidpunkten för efterfrågan.

Ekonomiskt bygger vi vidare på ett minskat värde av energin med fler vindkraftverk.

Annons

Säker energi – som vår marknad kräver, blir allt osäkrare med icke tillförlitliga energikällor. Vindkraften ska ta kärnkraftsandelar av vår samlade produktion. Detta beslut äventyrar hela vår energitillförsel, som också gör att vi måste förlita oss på import av fossila energikällor.

Vi ser att det är ett måste att stoppa all vidare satsning av vindkraft för att istället satsa på nya generationens kärnkraftverk.

Enligt Svenska Kraftnäts marknadsanalys, så går det att utläsa att en del kraftslag, framförallt vattenkraft, kärnkraft och övrig termisk kraft, har egenskapen att de bidrar med rotationsenergi till kraftsystemet.

Rotationsenergi är ett mått på hur väl ett elsystem kan motverka plötsliga frekvensförändringar. Historiskt har rotationsenergin i det nordiska kraftsystemet varit god, men i och med nedläggningen av planerbar kraft, till exempel kärnkraft, minskar denna. Om inga andra åtgärder genomförs innebär det ett mer störningskänsligt system.

Ökningen av vindkraftsproduktion och import via likströmsförbindelserna bidrar också till att trycka undan produktion som bidrar med rotationsenergi, vilket gör att den minskar ytterligare. Det gör i sin tur att det inte spelar någon roll för oss i södra delarna hur mycket elproduktion man än bygger ut i Norrland eftersom det inte finns tillräcklig överföringskapacitet och därmed balanskraft.

Inte ens havsbaserad vindkraft kan bidra till stabilitet eftersom deras förmåga att stabilisera elproduktionen inte är större än på land.

Som ni förstår så kan vi inte satsa mer på väderbaserade kraftkällor. Vi måste istället sansa oss och se verkligheten och därmed satsa på kraftsystem som ger en säker energi, är stabila och planerbara.

Jan-Åke Isaksson, Marck Hansen, Paul Svensson, Göran Björk, Krister Nilsson och Fredrik Wejerhag

Sverigedemokraterna Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons