Annons
Insändare

Sigun Rix: Digitalisering och försämrad hälsa

”Jag kan inte förstå hur vi kan lägga våra barns hälsa och välbefinnande i händerna på storbolag som Apple, Microsoft, Samsung m.fl. Skärmar skadar våra barn” säger läkaren och professorn Manfred Spitzer, Tyskland.
Ystad • Publicerad 20 december 2019
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Förinstallerade appar på läsplattor
Förinstallerade appar på läsplattorFoto: Tobias Röstlund / TT

Enligt IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, ser man inga tendenser till förbättrade studieresultat, utan ibland sämre, för högstadieelever med egen dator eller platta. Min debattartikel den 11 november beskrev hur barn till datavetare med elitutbildning i Silicon Valley går i skolor där datorer är förbjudna. Finns det flera skäl till detta?

Professor emeritus Robert F Kennedy Jr (JFK:s brorson) arbetar sedan decennier med miljö- och människorättsfrågor, och har av Time´s magasin utnämnts till en av ”planetens hjältar”.

Annons

Han leder Childrens Health Defense sedan 2018 och har uppmärksammat att det finns massvis med vetenskapliga studier som visar att mikrovågsstrålning från 3G, 4G, 5G med mera ger skadliga effekter på fosterutveckling, ökad risk för hjärntumörer och annan cancer, DNA-skador samt att inlärning och minne försämras.

Socialstyrelsens statistik gällande ungas psykiska och fysiska hälsa är mycket skrämmande. Sömnrubbningar, ADHD, ångest, ögonproblem, infertilitet, hud-, sköldkörtel-, prostatacancer m.m. har ökat markant under senare år. Kurvorna följer digitaliseringsökningen. Varningar för strålning från tekniken har funnits där länge, men det är en ickefråga i svenska medier.

Strålskyddsstiftelsen, Vågbrytaren och Elöverkänsligas Riksförbund informerar om varningarna. Här följer som exempel två av de 20 påståenden som jag skickade till Strålsäkerhetsmyndigheten med frågan; Sant eller Falskt? De kunde inte förneka något trots sitt uttalande; ”Det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om att radiovågor från trådlösa nätverk är farliga”.

Fråga A: I ett stort europeiskt forskningsprojekt REFLEX med 12 forskningsinstitut från sju olika europeiska länder, gjordes i början av 2000-talet omfattande laboratoriestudier för att studera om mobilstrålning var cancerogen.

Projektet finansierades helt av EU. När det planerades sades att det skulle bli så väl genomfört att om det inte skulle visa några skador på DNA, skulle man aldrig någonsin mera kunna hävda att mobilstrålning kunde skada DNA. REFLEX visade tvärt om att mobilstrålning kan skada DNA långt under gällande gränsvärden.

Forskarna skrev i rapporten att ”det inte längre går att hävda att vi inte känner till någon mekanism som kan förklara att mobilstrålning kan orsaka vilken sjukdom som helst hos människor och djur”. Italienska forskare bekräftade år 2009 REFLEX-resultaten.

Fråga B: Professor Martin Palls artikel om EMF som förklaring på viktiga cellstörningar listades av ”Global Medical Discovery” som en av världens viktigaste artiklar i medicin år 2013. Enligt Pall kan störda kalciumflöden i cellerna ge fria radikaler och orsaka många av de ”oförklarliga” sjukdomar som ökat markant de senaste åren.

Sigun Rix

Lärare, Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons