Annons
Insändare

Socialdemokrater: Allvarligt att styret vill dra ner 26 miljoner på skolorna

I tider av oro och osäkerhet behövs det ett stabilt politiskt majoritetsstyre. Ystads kommun står inför stora utmaningar och det krävs ett stabilt långsiktigt hållbart styre. Ledarskap och styrning som håller ihop och tar ansvar blir endast möjligt med ett majoritetsstyre.
Ystad • Publicerad 17 oktober 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Styret vill spara 15 miljoner i gymnasienämndens budget. Ddet rimmar illa med en trygg skolgång för till exempel eleverna på österportskolan, menar Cecilia Magnusson-Svärd och Roger Jönsson.
Styret vill spara 15 miljoner i gymnasienämndens budget. Ddet rimmar illa med en trygg skolgång för till exempel eleverna på österportskolan, menar Cecilia Magnusson-Svärd och Roger Jönsson.Foto: Peter Hellemarck

Idag har Moderaterna tillsammans med Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna presenterat en gemensam budget för Ystads kommun. Det betyder att Ystads kommun har en koalition bestående av fyra partier.

Dessa partier har till viss del haft ett mycket nära samarbete under valkampanjen och de har nu även inkluderat SD i denna gemenskap

Annons

I deras gemensamma budgetförslag framkommer besparingar på barn och utbildningsverksamheten med 26 miljoner kronor.

Det framkommer också andra besparingar som är kontroversiella. Men allvarligast ser vi dock att besparingen på bun med 11 miljoner och gymnasienämnden med 15 miljoner.

Detta samtidigt som alla dessa partier uttalar att det ska finnas en trygg skolgång för alla, som ger utrymme för elever med svårigheter och för elever som är mer högpresterande.

En av de viktigare uppdragen politiker har är att ge förutsättningar för barn och unga till en bra start i livet. Vi ser vår uppgift i att barn och unga ska kunna fullfölja grundskolan med fullständiga betyg.

Likaså är vi angelägna om nästa steg och en period i gymnasieskolan som är trygg, utbildande och grunden till ett fungerande vuxenliv i ett demokratiskt fungerande samhälle

I valkampanjen presenterade M, L och KD vid olika tillfällen de stora behoven av tidigt förebyggande insatser, att bryta kriminaliteten och narkotikahandeln som går allt längre ner i åldrarna.

Med en besparing på 26 miljoner inom verksamhetsområden som fångar barn och unga i verksamheter på på dagtid är det inte troligt att någon av dessa vallöften kommer att bli infriade. Koalitionen bestående av M, L, KD och SD har gjort helt andra prioriteringar.

För att bromsa en negativ samhällsutveckling som påverkar våra barn och unga destruktivt krävs ett enhetligt arbete på alla nivåer. För Ystads kommuns verksamheter behövs det därför ett fortsatt arbete med de förebyggande tidiga insatser där skolan och fritiden har ett stort ansvar. Det blir inte möjligt med en besparing på 26 miljoner.

Ystads kommun behöver en fortsatt tillväxt, stabilitet och trygghet för alla kommuninvånare. Vi inom socialdemokraterna hade gärna sett ett ömsesidigt önskemål från andra partier att bilda att stabilt majoritetsstyre.

Vi kommer att fortsätta vår kamp för ett samhälle med utökad hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet.

Roger Jönsson (S), Cecilia Magnusson-Svärd (S), Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons