Annons
Insändare

Socialdemokrater: Ett sorgligt fullmäktigemöte fyllt med personangrepp

Vid kommunfullmäktige 30 november behandlades två ärenden där Alliansen och vi hade olika åsikter. Detta stavs demokrati. Båda gällde barn- och utbildningsnämndens (bun) verksamhet.
Simrishamn • Publicerad 5 december 2020
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det blev inget beslut om grundskolorna och organisationen i  Sankt Olof och Kivik i fullmäktige.
Det blev inget beslut om grundskolorna och organisationen i Sankt Olof och Kivik i fullmäktige.

Tyvärr blev debatten en sorglig sammanblandning av statistik, ifrågasättande av ledamöters intentioner och rena personangrepp.

Med tanke på att Alliansen tidigare efterlyst ett bättre debattklimat så var detta ett lågvattenmärke som inte främjar respekten för demokratin.

Annons

Huvudansvarig för förfallet var buns ordförande (L), som i denna egenskap gavs möjlighet att delta i ärenden med anknytning till den nämnd för vilken han är ordförande.

Under sina inlägg hann han med att;

1) Kalla ett i demokratisk ordning fattat majoritetsbeslut populistiskt,

2) Misstänkliggöra enskilda ledamöter som genom besök i skolverkligheten fått andra uppgifter än de som förmedlats vid nämndsmöte och därför ändrat uppfattning för opportunister,

3) Ifrågasätta av oberoende tjänstepersoner genomförda konsekvensanalyser av verksamhetsförändringar för förhandlingsinlägg som saknade verklighetsförankring, benämnde dessa som ”worst case” scenarion,

4) Gå till oresonliga personangrepp på nämndens 2:e vice ordförande (S).

Statiska uppgifter behandlades enbart för att motivera besparingar. 2016 som Alliansen tar som utgångspunkt, för påståendet att elevantalet minskat med 111, var ett år då vi tog emot många flyktingbarn. Kurvorna har sedan planat ut på en nivå som ligger lite över elevantalet 2014/2015.

Det behövs en seriös diskussion om skolan och hur den ska utvecklas i samklang med andra mål för kommunen.

Tyvärr förhindras en sådan diskussion av det förhållningssätt som buns ordförande så uppenbart påvisar genom sina inlägg i kommunfullmäktige.

För att ge mera allmän kunskap om vilka nedskärningar som hotar redovisar vi här i punktform en del av de konsekvensbeskrivningar, inlämnade av nämndens anställda, som väntar om Alliansens nedskärningspolitik tillåts fortsätta;

Annons

1) Det saknas politisk viljeinriktning förutom budgetdisciplin

2) Når vi besparingskraven klara vi inte verksamhetsmålen

3) Undervisningskvaliteten sjunker

4) Större barn- och elevgrupper

5) Barn och elever med särskilda behov drabbas värst

6) Besparingarna i förskolan slår igenom i hela skolsystemet

7) Förskolans öppettider riskeras

8) Kulturskolan får längre köer och inställda arrangemang

9) Ökad arbetsbelastning och försämrad arbetsmiljö

10) Vikariestopp

Annons

11) Vuxenutbildningen för försämrad kvalitet

12) Ett stort antal tjänster; ett 50-tal, återbesätts inte

Vi är djupt oroade över den utveckling Alliansens företrädare driver på skolområdet. Den drabbar i första hand våra barn- och ungdomar, deras uppväxtvillkor och framtidsmöjligheter. Den påverkar kommunens attraktivitet och utveckling.

Vi har varit och är alltjämt beredda att ta ansvar för utbildningsverksamheten i vår kommun. Då krävs emellertid en förtroendefull och konstruktiv dialog.

Pia Ingvarsson, oppositionsråd (S)

Lennart Månsson, gruppledare KF (S)

Lars Johansson, ledamot KF (S)

Annons
Annons
Annons
Annons