Annons
Insändare

Socialdemokrater: Kiviks museum måste få sina nya lokaler

Ändamålsenliga lokaler för Kiviks museum har varit en olöst fråga som engagerat under de senaste 70 åren.
Kivik • Publicerad 9 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kiviks museum och Dafvid Hermansson.
Kiviks museum och Dafvid Hermansson.Foto: Johan Bentzel

Därför var det mycket glädjande att samhällsplaneringsnämnden i Simrishamn i december 2021 i enighet beslöt att föreslå kommunfullmäktige att sälja Äppellunden (Mellby 92:26) till den allmännyttiga stiftelsen Kiviks museum och Arkiv, som bildats av museiföreningen med syfte att äga lokalen och vårda samlingarna under mycket lång tid. I detta arbete var vi socialdemokrater pådrivande.

Under tiden för kommunstyrelsens beredning av ärendet anföll Ryssland Ukraina och i ett slag förändrades Europa, vår rätts- och säkerhetsordning. Detta fick också konsekvenser för Simrishamn, beredskap för flyktingmottagning aktualiserades och kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att Äppellunden skulle reserveras för flyktingmottagning av främst ensamkommande.

Annons

Det har nu snart gått sex månader sedan krigsutbrottet den 24 februari. Mottagningen av flyktingar till Simrishamn, särskilt av ensamkommande har varit marginell.

Den internationella bedömning som görs är att kriget kan bli mycket långvarigt. Behovet av beredskap för flyktingmottagning och kommunplacering kan komma att kvarstå under mycket lång tid.

I den situationen är det inte rimligt att försäljningen av Äppellunden till Kiviks museum och Arkiv blockeras av kommunstyrelsen. Kommunen kan finna bättre och för familjer betydligt mera anpassade boenden om behov skulle uppstå.

Vi kräver därför att beredningen i kommunstyrelsen av samhällsplaneringsnämndens beslut om försäljningen av Äppellunden påskyndas och underställs kommunfullmäktige för ställningstagande.

Det är hög tid att Kiviks museum med sitt nationella anseende och betydande engagemang och betydelse för Kivik erhåller ändamålsenliga lokaler. För socialdemokraterna i Simrishamn

Pia Ingvarsson (S) 2:e vice ordförande kommunstyrelsen

Lars Johansson (S) Arbetarekommunens ordförande

Annons
Annons
Annons
Annons