Annons
Insändare

Staffan Björnberg och Bo Lönnerblad: Militärmuseet läggs ner – och kulturlivet tiger

När började YF, Ystads kulturhistoriska förening, följa i politikernas ledband och inte sina egna stadgar? Ystads kultur och fritidsnämndnämnd gör Militärmuseet hemlöst och YF sitter på två stolar - när ska YF lösa jävsfrågan?
Ystad • Publicerad 24 november 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ystads militärmuseum är hotat – och vare sig politikerna eller Ystads kulturhistoriska förening verkar engagera sig, skriver Staffan Björnberg och Bo Lönnerblad.
Ystads militärmuseum är hotat – och vare sig politikerna eller Ystads kulturhistoriska förening verkar engagera sig, skriver Staffan Björnberg och Bo Lönnerblad.Foto: Carl Johan Engvall

I början av 1900-talet ansåg inte Ystads politiker att klosterruinerna från 1200-talets mitt var värda att bevara utan beslutade om rivning.

YF, före detta Fornminnesföreningen, bildades 1907 och tog upp kampen mot rivning. Klostret räddades till eftervärlden och. föreningen betalade halva kostnaden för detta, Ystads kommun stod för den andra hälften.

Annons

YF köpte också in viktiga kulturhistoriska fastigheter och tog hand om dem och räddade dem från rivning, till exempel Jens Jacobsens hus och Borgmästarhuset.

Från 1912 till 1963 drev föreningen Ystads kulturhistoriska museum tillsammans med klosterstyrelsen. 1964 bildades kulturnämnden, som därefter tog över museiverksamheten.

Enligt YF:s stadgar är föreningens syfte: ”Att verka för att kulturarvet inom kommunen tillvaratas genom museiverksamhet, forskning, dokumentation samt utställnings- och informationsverksamhet.”

En grundbult i detta är den årliga bok, Ystadiana, som YF publicerat sedan 1967. Årets bok rör till exempel Ystads Allehandas 150 år. YF har även aktivt kommenterat detaljplaner för att se till att de kulturhistoriska värdena inte försvinner.

Sedan några månader hotas Ystads kulturhistoria, och besöksnäring, genom att Militärmuséet står utan lokaler.

Det politiska intresset för att skydda denna långa militära kulturhistoriska period (över 200 år) har varit obefintligt. Kommunen köpte mycket förmånligt museifastigheten, men det dröjde inte länge innan man sålde vidare till ett fastighetsbolag i stället för att värna om muséets fortsatta existens. Detta innebär nu att militärmuséets innehåll kommer att skingras. Vi kan också konstatera att YF:s styrelse ännu inte haft nedläggningen på sin dagordning.

YF:s klenod ”Cederholmaren” blir hemlös och kommer förmodligen att flyttas till Autoseum i Simrishamn eller till Tekniska museet i Malmö. Den stora och unika Dragontavlan (5x10 meter) av Oscar Matthiesen riskerar också att bli hemlös.

Vi har ännu inte sett några tecken på att YF:s styrelse kämpar för att Ystads omfattande militära kulturarv ska värnas. Som medlemmar i YF (före detta medlemmar i styrelsen) är vi djupt bekymrade över att YF:s intressen sålts ut och vår kulturhistoria blivit fattigare.

Staffan Björnberg och Bo Lönnerblad, Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons