Annons
Insändare

Stefan Engdahl (M): Ingen yrkade på avslag för 40-metershuset

Svar på Torbjörn Redlens insändare i YA 25 november ”Totalt tondövt ge bygglov för 40 meter högt hus”.
Ystad • Publicerad 2 december 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Mika Terne Yli-Ketola på NP arkitekter har ritat det 40 meter höga huset.
Mika Terne Yli-Ketola på NP arkitekter har ritat det 40 meter höga huset.Foto: Mika Terne Yli-Ketola

Torbjörn Redlén har i en insändare angivit att myndighetsnämndens beslut att säga ja till ett bygglov intill skridskodammen vid regementsområdet är tondövt. I insändaren framförs ett antal påståenden jag vill kommentera.

Det fanns inga yrkanden från någon ledamot om vare sig avslag eller återremiss för eventuella ändringar. Det Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet gjorde var att reservera sig mot höjden på byggnaden.

Annons

Egentligen borde reservationen ha bokförts som en protokollsanteckning eftersom bygghöjden inte var något som Myndighetsnämnden kunde påverka.

Detaljplanen för fastigheten som benämns Lillö 2 har beslutats av samhällsbyggnadsnämnden och fastställts av kommunfullmäktige. Följer bygglovsansökan detaljplanen är den att betrakta som planenlig och ska då beviljas.

I detaljplanen regleras bland annat ramarna för byggnaden storlek och utförande. I det aktuella fallet regleras inte byggnadshöjden utan enbart antalet våningar. Dessa får enligt detaljplanen vara högst åtta stycken plus en indragen våning.

Använder man sig av en arkitekt som kan utnyttja Boverkets byggregler på ett maximalt sätt kan man få ett hus att bli så här högt, som i det nu aktuella fallet, även om man håller sig till de angivna begränsningarna i antalet våningar.

En erfarenhet som vi dragit i samband med denna bygglovsansökan är att kommunen i framtiden bör ange maximal byggnadshöjd i detaljplanerna, inte bara antalet våningar.

Vidare har även Bernd Rentzing, Vallösa, önskat få svar från mig på hur vi har hanterat miljöfrågorna vid bygglovsbeslutet för Lillö 2.

Mitt svar på denna fråga är att dessa har beaktats och hanterats av samhällsbyggnadsnämnden i detaljplanearbetet. Myndighetsnämndens beslut vilar i sin tur alltid på en detaljplan som vunnit laga kraft.

Stefan Engdahl (M)

Ordförande i Myndighetsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons