Annons
Insändare

Sten-Arvid Rogmar: Politiker ska inte styra eldistributionen

Svar på Emma Nilssons (MP) inlägg ”Elen blir inte billigare med utbyggd kärnkraft” i YA 9 oktober.
Skåne • Publicerad 21 oktober 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kärnkraft i Fukushima.
Kärnkraft i Fukushima.

I dagsläget måste vi i första hand försöka lösa problemen i nutid och därefter se in i framtiden. Problemen idag är att elen inte räcker till i södra Sverige och de skyhöga elpriserna.

Ska vi förlita oss på vindkraft och solkraft, inför vi en ny parameter beträffande eldistributionen.

Annons

Jag har jobbat i elbranschen i 50 år och visionen var att det skulle finnas el i vägguttagen 8 460 timmar per år. Var inte så fallet försökte vi dygnet om att åtgärda problemet (felet).

Med den förvissningen om att elen ska produceras med vind och sol får vi acceptera att våra eluttag är spänningslösa kortare eller längre tider. Det kan bli långa elavbrott.

Installerar man i vind-och solkraft måste man installera motsvarande effekt i baskraft. Att köra vindkraften i begränsade områden (ö-nät) är ej tekniskt möjligt.

Utbyggnad i vattenkraft kan vi glömma.

Befintliga kärnkraftsanläggningar tillhör nutiden. Att lägga ner dem eller att skatta bort dem är oförlåtligt.

Genom Miljöpartiets agerande i riksdagen beträffande kärnkraftsavfallet är man på väg att avskaffa Sveriges kärnkraft, nu och för alltid. Smart...

Att producera el i Sverige med vatten eller kärnkraft har inte någon prismässig koppling till Europa. Importera tysk el producerad av rysk gas är horribelt.

Vår befintliga kärnkraft är en tillgång för hela samhället. Vi går hela tiden mot en ökad belastning i ledningsnäten. Att förlita sig till att överföra norrländsk el till södra Sverige är en utopi. Stora energislukande anläggningar växer upp i Norrland. Låt oss använda befintliga anläggningar.

I framtiden måste vi bygga nya produktionskällor. Vad de kommer att kosta i miljarder är idag oväsentligt.

Satsning på solenergi i hushållen och satsning på havsbaserad vindkraft är i och för sig positivt.

Annons

Beträffande vindkraft sker där en stor utveckling. Ett testverk finns i Antwerpen med en effekt på 13 000 kilowatt, (tornhöjd 153 meter och vinge 107 meter) 260 meter högt. De vi ser i vårt landskap idag är på 500 – 2000 kilowatt. Alla är lika beroende av vind.

Att Miljöpartiet tar ansvar för Sveriges elförsörjning och för kommande generationer tycker jag låter lite magstarkt.

Politikerna ska inte styra/planera eldistributionen i Sverige. Det ska de göra som har sakkunskapen.

Sten Arvid Rogmar, Tomelilla

Annons
Annons
Annons
Annons