Annons
Insändare

Sten Axelsson Fisk: Låga skattenivån står i vägen för vårdpersonalens kompetensutveckling

Sedan september 2023 råder, på grund av sparkrav inom vården, restriktioner för icke-obligatoriska utbildningar och konferenser utanför den egna verksamheten för vårdpersonal i Region Skåne. Det vårdpolitiska styret i Skåne uppvisar genom dessa restriktioner på en kunskapsfientlighet som är allvarlig för en kunskapsintensiv verksamhet som sjukvården.
Skåne • Publicerad 17 april 2024
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vårdpersonalens kompetensutveckling hämmas av att Moderaterna prioriterar att Skåne ska ha en av landets lägsta regionskatter, menar Sten Axelsson Fisk.
Vårdpersonalens kompetensutveckling hämmas av att Moderaterna prioriterar att Skåne ska ha en av landets lägsta regionskatter, menar Sten Axelsson Fisk.Foto: Jessica Gow/TT

Resurser måste tillföras sjukvården för att säkerställa finansiering av vårdpersonalens kompetensutveckling.

Riktlinjen i det högerstyrda Skåne är ”stor restriktivitet avseende utbildningar och konferenser, deltagande ska i första hand ske digitalt. Såväl externa som interna aktiviteter och evenemang ska senareläggas där så är möjligt” enligt ett utskick till medarbetare i september 2023.

Annons

Samtidigt pågår en nationell utredning om att göra fortbildning för vårdpersonal obligatoriskt.

Från fackligt håll har läkarförbundet en rekommendation om minst tio dagars extern utbildning per år för specialistläkare, vilket motsvarar den lagstadgade miniminivån i Finland.

Det är anmärkningsvärt att Moderaterna i riksdagen tar initiativ till lagstadgad rätt till fortbildning samtidigt som externa kurser i moderatstyrda Skåne ska beviljas med ”stor restriktivitet”.

Det råder inget totalt stopp för extern fortbildning, efter chefers bedömning av nyttan av en utbildning kan restriktionerna trotsas. Det bud som vårdens chefer har att förhålla sig till är att ”skjuta upp externa utbildningar och konferenser när så är möjligt”.

Hur länge det är säkert att skjuta upp en utbildningsinsats beror såklart av hur långt uppskovet är, och ifall en trovärdig plan finns för när de uteblivna utbildningarna ska kunna genomföras.

Det är samma vårdpersonal som ska beta av vårdskulden från pandemin som så snart dessa restriktioner lättar ska ta igen den fortbildningsskuld som just nu byggs upp i Region Skåne.

Under regionfullmäktige 9 april 2024 gjorde Linda Allanson Wester, ordförande för personalnämnden, klart att något slutdatum för restriktionerna inte finns, men hänvisade till att digitala utbildningar kan ersätta kurser och konferenser med fysiskt deltagande.

Digital undervisning är ett utmärkt komplement som kan tillgängliggöra utbildningar och minska klimatpåverkan – detta ska givetvis fortsätta.

Alla färdigheter kan inte repeteras eller tränas digitalt, och fysiskt deltagande på kurser och konferenser har ofta ett större pedagogiskt värde än heldagar framför digitala kurser och föreläsningar.

Det är inte trovärdigt att hävda att man kan kompensera restriktionen för externa kurser och konferenser med digitalisering.

Annons

Kompetensutveckling för all vårdpersonal är en oumbärlig del av en välfungerande och patientsäker sjukvård. Patienter i Skåne förväntar sig, när de söker vård, att bedömas och behandlas av sjukvårdspersonal som har fått gå kurser hos ledande experter, och som direkt eller indirekt via kollegor fått ta del av nya forskningsresultat från nationella och internationella konferenser.

Genom införandet av restriktionerna för fortbildning visar styret för den skånska sjukvården att man tar frågan om kompetensutveckling alltför lätt.

Vården behöver förstärkas genom statliga skattepengar som kan tas in genom progressiv beskattning, i brist på en sådan satsning är det hög tid att den skånska regionskatten höjs.

Det är inte rimligt att prioritera att ha landets tredje lägsta regionskatt samtidigt som besparingar står i vägen för vårdpersonalens kompetensutveckling.

Sten Axelsson Fisk, ersättare Regionfullmäktige Skåne, Vänsterpartiet. ST-läkare lasarettet i Ystad

Alexandra Thomasson, regionråd Vänsterpartiet Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons