Annons
Insändare

Sten Axelsson Fisk: Tack Vårdförbundet för att ni tar ansvar

Vårdförbundets strejkvarsel innebär ett kortsiktigt hot mot patientsäkerheten. Konsekvenserna redan av en övertidsblockad har varit mycket kännbara. Alternativet – att inte ta strid för sjuksköterskors möjlighet till återhämtning och rimlig löneutveckling skulle få än värre konsekvenser. Därför tackar jag vårdförbundet för att ni tar ansvar och hoppas att ni vinner gehör för era krav.
Skåne • Publicerad 4 juni 2024
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Elva verksamheter och nästan 100 anställda på lasarettet i Ystad berörs av Vårdförbundets utökade strejkvarsel.
Elva verksamheter och nästan 100 anställda på lasarettet i Ystad berörs av Vårdförbundets utökade strejkvarsel.Foto: Peter Hellemarck

Självklart påverkas patientsäkerheten av vårdförbundets stridsåtgärder, eftersom de innebär en sänkning av den offentliga vårdens kapacitet. På samma sätt hotas patientsäkerheten när sjukhuspolitiker i region och sjukhusstyrelsen varslar om nedskärningar, inför vakansprövningar eller utbildningsstopp.

Den offentliga sjukvården har färre vårdplatser, lägre kapacitet att operera och sämre tillgänglighet till våra mottagningar än vad som är bra för patientsäkerheten.

Annons

Sverige har gått från att vara det land med flest vårdplatser per capita bland OECD-länder i början av 1980-talet till att vara ett av de länder med minst antal vårdplatser per capita idag.

Bristen på vårdplatser beror inte på att det finns för få sjuksköterskor, det beror på att lön och arbetsmiljö inom den offentliga slutenvården skrämmer iväg snarare än lockar sjuksköterskor till dessa viktiga arbeten.

Skillnaden på att varsla om nedskärningar å ena sidan och fackliga stridsåtgärder å andra sidan är de långsiktiga syftena. Vårdförbundet tar denna strid idag – väl medvetna om att både personal och patienter kommer i kläm –för att de vet att de annars passivt accepterar en nedmontering av den offentliga sjukvården.

För sjukvårdens politiker på olika nivåer är skattesänkningarna en följd av en ideologisk låsning att hålla skattetrycket lågt såväl regionalt som för de allra rikaste. Detta prioriteras högre än vårdplatssituationen.

Från ett läkarperspektiv är vårdplatsbristen ett stort stressmoment som skapar merarbete. Vi lägger stort arbete på att hitta alternativa sätt att behandla patienter som vi skulle ha lagt in ifall tillgången på vårdplatser var större.

Den sjukvård vi bedriver blir sämre när patienterna stannar kvar på akutmottagningarna. Vi som arbetar inom opererande discipliner blir frustrerade när våra patienter inte får den behandling de behöver och när vi inte kan utveckla vår kirurgiska kompetens eftersom kapacitet att operera saknas.

Alla dessa problem förstärks kortsiktigt av vårdförbundets stridsåtgärder – och jag ska vara ärlig med att jag bävar inför att gå till jobbet om strejken väl bryter ut. Trots det är jag stolt och tacksam över alla sjuksköterskor och barnmorskor som tar denna fight för att få arbetsgivaren att inse att det inte är hållbart att fortsätta på den inslagna vägen för svensk sjukvård.

Sjukvården behöver tillföras resurser för att säkra sjuksköterskors arbetsmiljö och löneutveckling.

Jag uppmanar allmänheten att rikta sin ilska inte mot vårdförbundet, och inte heller i första hand mot de tjänstemän som företräder arbetsgivarsidan utan mot de politiker som hårdnackat vägrar lyssna på den vårdpersonal som i debattartiklar, demonstrationer och genom intern kommunikation varnat för att situationen är ohållbar.

När andra sätt att förbättra arbetsmiljön inom vården är strejken det sista och mäktigaste redskap vårdarbetare besitter. Jag hoppas innerligt att den inte behöver tillgripas, men jag hoppas lika mycket att den blir verklighet om arbetsgivaren inte lyssnar.

Sten Axelsson Fisk, läkare, ST-läkare gynekologi och obstetrik lasarettet i Ystad. Ersättare regionfullmäktige, Vänsterpartiet

Annons
Annons
Annons
Annons