Annons
Insändare

Sveriges lärare: Skolan är en viktig samhällsinstitution

I Sverige har vi en lärarbrist som är allvarlig. I grundskolan ligger den genomsnittliga lärarbehörigheten på runt 70 procent, och i förskolan är det i snitt mindre än 40 procent av personalen som är legitimerade förskollärare.
Simrishamn • Publicerad 21 mars 2024
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Korsavadsskolan i Simrishamn. Lärarbristen är inte lika stor som på en del andra håll i Sverige.
Korsavadsskolan i Simrishamn. Lärarbristen är inte lika stor som på en del andra håll i Sverige.

I Simrishamn har läget inte varit lika illa. Många lärare har arbetat länge i kommunen och tidigare medarbetarenkäter har visat att lärarna sett fram emot att gå till jobbet, tyckt att de lärt nytt och utvecklats i sitt arbete som de upplevt som meningsfullt. Alltså en rad förutsättningar som kan påverka människor att stanna kvar på sina arbetsplatser.

Dock visar medarbetarenkäterna över tid också att arbetsbelastningen ökat och att det inte alltid finns möjlighet till återhämtning under arbetsdagen. Att inte ha balans mellan krav och resurser ger inte förutsättningar att utföra ett bra arbete och leder på sikt till att lärare söker nya jobb.

Annons

En färsk undersökning från Sveriges lärare visar att en av fem lärare ofta överväger att lämna yrket. Det har en tydlig koppling till att arbetsbelastningen är för hög. Över åtta av tio lärare upplever nämligen att de har alldeles för mycket att göra, och bland de lärare som ofta överväger att byta bana tycker i stort sett alla att arbetsbelastningen är för hög.

Låt inte Simrishamns kommun gå mot en framtid där lärarna inte har förutsättningar att fullfölja sitt viktiga uppdrag, för läraryrket är av helt avgörande betydelse för samhället, här i Simrishamn och i hela Sverige. Barnens skolgång går inte i repris! En bra skola måste vara bra, år efter år, efter år, om den ska skapa ett fungerande samhälle både lokalt och nationellt.

En lösning på lärarbristen kan därför verka avlägsen, men Sveriges Lärare står enade. Vi är stolta över vårt yrke eftersom vi vet hur viktigt det är. De kollektivavtalsförhandlingar som just nu pågår med vår motpart Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) måste resultera i ett avtal som leder till att fler vill bli, och fortsätta jobba som, lärare i alla skolformer. Alla kommuner måste också ta ett gemensamt ansvar för att göra verkstad av avtalet.

Politiker i Simrishamn – vad gör ni för att påverka SKR, där vår kommun är medlem? Hur agerar ni för att säkra trygga och attraktiva villkor för oss lärare?

Sverige lärare, Simrishamn, genom Cecilia Andersson, Britta Eriksson, Sofie Hall och Kristina Rowett.

Annons
Annons
Annons
Annons