Annons
Insändare

Treklöverpolitiker: Skilj på uppdragen – statens respektive kommunens LSS

Oppositionens insändare i YA 4 maj ”Treklövern och SD försämrar ytterligare för redan utsatta” var väntad och har på många sätt också rimliga påståenden som vi i treklövern delar.
Ystad • Publicerad 6 maj 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Efter riksdagsbeslut inför 2022 har gjorts förändringar som innebär höjd aktivitets- och sjukersättning samt lägre skatt. Dessutom har bostadstillägget och bostadskostnadstaket höjts.

Från och med i år kan personer i målgruppen få bostadstillägg för hyror upp till 7 500 kronor. Förändringarna innebär stora och välkomna ekonomiska förbättringar för målgruppen.

Annons

Och det är statens uppdrag att se till att personerna får ekonomisk ersättning som gör att de kan leva som andra.

Kommunen följer helt enkelt bara riksdagens beslut att höja hyrestaket för bostadstillägg.

Att Ystads kommun väljer att fortsätta att erbjuda en hyressubvention beror på att det i några fall finns boenden som är dyrare än 7 500 kronor. Om kommunen fortsätter med lägre hyrestak, skulle det innebära att kommunen subventionerade statliga kostnader.

Det är långt ifrån alla kommuner som hittills har bistått den enskilde tidigare så som vår kommun har gjort. Ett hyrestak är inte reglerat i lagen och därför frivilligt för kommunerna

Kalkylen av vad som blir över för en 20-åring varje månad är väl grundad och beräknas räcka för ett bra liv. Denna förändring hade aldrig föreslagits om inte den statliga aktivitetsersättningen såväl som bostadsbidraget haft en betydande ökning under de senaste åren, det har sammanlagt ökat med 2 300 kr i exemplet.

Vi värnar denna grupp lika mycket som oppositionen gör men skillnaden är att vi i styret också måste ta ansvar för helheten och i den ingår ekonomin. Vi behöver varenda krona för att till exempel bygga nya bostäder för bland annat funktionshindrade, detta har efterfrågats länge och är högt prioriterat.

Socialförvaltningens ekonomi har varit kommunens svarta får i många år av underfinansiering och därför känns det bra med det tillskott vi fått på 20 miljoner kronor i vår budget samt att verksamheterna kan känna att det finns förutsättningar till en ekonomi i balans.

Nu är det visserligen valår och behovet att visa på olikheter är stort men i det stora hela är det inte mycket i grundvärderingarna beträffande människans rätt till ett bra liv som skiljer oss åt i socialnämnden.

Anne Olofsdotter (M)

Eva Hallmer Lindahl (L)

Annons

My Henriksson (KD)

Cecilia Fahlborg (M)

Kevin Sundin (M)

Mats Sidnor (M)

Annons
Annons
Annons
Annons