Annons
Insändare

Treklöverpolitiker: Vi politiker måste visa tillit till medarbetare och chefer

Vi i treklövern kan konstatera att vi kan vara stolta över verksamheterna på Social omsorg. Senaste brukarundersökningen visar på goda resultat inom vård och omsorg. Den visar på upplevd hög trygghet, bemötande och nöjdhet.
Ystad • Publicerad 17 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Socialförvaltningen ystad
Socialförvaltningen ystadFoto: Mark Hanlon

Ständiga förbättringar behövs alltid och detta jobbar förvaltningen med varje dag,

i det arbetet behöver vi politiker ge stöd och tillit. Vi ska ständigt fråga oss vilka beslut som vi ska fatta och akta oss för att lägga oss i hur det ska utföras.

Annons

Bra exempel på vad som skett på social omsorg under mandatperioden:

• Rätt dimensionerad budget har gett verksamheterna arbetsro.

• Hjälp på hemmaplan inom barn och familj i stället för dyra externa placeringar.

• Minskade försörjningsstöd innebär att fler stolt går till jobbet varje dag och kan försörja sig själv.

• Mariamottagningen är nu en stadig verksamhet för ungdomar mot missbruk.

• Beslut att bygga 20 nya LSS lägenheter.

• Samverkansarbetet ”Backa Barnet” är en effektiv arbetsmetod mellan polis, socialtjänst och skola för att tidigt ge stöd till barn.

• Satsat på musik som verksam metod inom demensvården.

• I äldreomsorgen serveras numera näringsberäknade alternativa varmrätter, färska grönsaker och efterrätt varje dag!

• Pågående utbyggnad av särskilt boende på Ljuskällan, beslut taget i Trädgårdsstaden och under projektering i Köpingebro.

Annons

• Heltidsanställning som en rättighet har införts inom hemtjänst och särskilt boende.

• Nära 100 vårdbiträde har utbildats till undersköterskor!

• Medarbetarnas delaktighet i att utvärdera förändringar i verksamhet och arbetsschema har ökat. Här är det viktigt att låta chefer, HR och fack samarbeta utan inblandning från politiken.

Den nya äldreomsorgsplanen blir klar i höst och ska belysa behov om hälsosamt åldrande i Ystad. Den blir ett viktigt styrinstrument för både verksamheten och politiken.

Arbetet pågår i fokusgrupper med medarbetare, chefer, intresseföreningar, brukare, politiker med flera i syfte att lyfta fram behov inom boende, hemtjänst, personalförsörjning, kompetensutveckling, hemsjukvård, digitala idéer, välfärdsteknik, demensvård, brukartid, personalstyrt schema mm.

Vår idé är att välfärden ska stödja individen att fatta egna beslut efter egen vilja och förmåga.

För Treklövern i Socialnämnden Ystad.

Anne Olofsdotter (M) ordf

Eva Hallmer Lindahl (L) v ordf

My Henriksson (Kd)

Annons

Cecilia Fahlborg (M)

Mats Sidnor (M)

Kevin Sundin (M)

Madeleine Ekstrand (M)

Per-Eric Johansson (M)

Annons
Annons
Annons
Annons