Annons
Insändare

Ulf Jobacker: Är havsutsikten viktigare än klimatpåverkan och skenande energipriser?

Energivision Syd är en lokal tankesmedja som arbetar för att främja förnybar energi i Trelleborgs och Skurups kommuner, med målet 100 procent lokalproducerad förnybar energi.
Skåne • Publicerad 16 mars 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Så här kan vindkraftsparken Sydkustens vind som företaget Kustvind vill bygga se ut från stranden vid Abbekås, enligt en visualisering som företaget Falovind tagit fram.
Så här kan vindkraftsparken Sydkustens vind som företaget Kustvind vill bygga se ut från stranden vid Abbekås, enligt en visualisering som företaget Falovind tagit fram.Foto: Falovind

Vi har med anledning av Rädda Sydkustens kampanj bjudit in Rädda Sydkusten till dialog.

Vi vill gärna prata om hur klimatomställningen och framtidens elförsörjning ska kunna säkras med så liten påverkan på lokala miljövärden som möjligt. Vilket ansvar kommuner med goda förutsättningar för förnybar elproduktion har, vilka handlingsalternativ finns, och vad skulle en etablering av havsbaserad vindkraft utanför vår kust faktiskt innebära – både negativt och positivt – för oss som bor här.

Än så länge inga vindkraftverk i havet utanför Bingsmarkens camping och resort. Är den obruta horisontlinjen värd högre energipriser och mer energiproduktion som har större klimatpåverkan?
Än så länge inga vindkraftverk i havet utanför Bingsmarkens camping och resort. Är den obruta horisontlinjen värd högre energipriser och mer energiproduktion som har större klimatpåverkan?Foto: Annika Thunell
Annons

Vi hoppas att det finns utrymme för en dialog om detta på Rädda Sydkustens öppna möte i Abbekås.

Den situation vi redan tidigare befann oss i, med klimatkris, skyhöga elpriser och brist på lokal elproduktion var för oss tydliga motiv för att pröva alla möjligheter till elproduktion.

Det nya säkerhetspolitiska läget – EU:s sårbarhet för rysk gasutpressning – gör att förutsättningarna har ändrats totalt, vilket både regeringen och EU konstaterat kräver att vi snabbt bygger ut den fossilfria elproduktionen.

Vi tycker att det behövs en saklig, balanserad och faktabaserad dialog som hjälper både oss och våra folkvalda politiker att göra en rimlig avvägning mellan de viktiga intressen som står på spel.

Vår enkla fråga är: I ljuset av de tre allvarliga kriserna som vi just nu står inför, är Rädda Sydkustens ställningstagande fortfarande Rör inte vår havsutsikt!?

Representanter från Rädda Sydkusten har låtit göra en utredning för att se hur Kustvinds vindkraftplaner skulle påverka närmiljön. Bilden är en skiss över hur verket skulle se ut från Beddingestrand, enligt Rädda sydkustens spekulationer.
Representanter från Rädda Sydkusten har låtit göra en utredning för att se hur Kustvinds vindkraftplaner skulle påverka närmiljön. Bilden är en skiss över hur verket skulle se ut från Beddingestrand, enligt Rädda sydkustens spekulationer.Foto: Rädda Sydkusten

Jag gissar att många av de människor som står bakom initiativet Rädda Sydkusten, och många av dem som blivit uppskrämda av kampanjen även har ett genuint intresse av minskad klimatpåverkan och säker elförsörjning, samtidigt som man naturligtvis också – precis som jag själv – värnar om den lokala miljön.

Ulf Jobacker, Beddingestrand

Annons
Annons
Annons
Annons