Annons
Insändare

Vänstern: Lars Nyström (SD) fortsätter att slösa med Skurupsbornas skattepengar

Lars Nyström kostar Skurups kommun 521 820 kronor om året i arvode som “oppositions”-råd. Med en 65 procentig tjänst är det ett timarvode på 386 kronor Nu har han, gissar jag, spenderat ungefär en tusenlapp av sitt arvode till att skriva ett bemötande av min debattartikel, som inte med ett ord bemöter den kritik som jag framför. Det är inte så konstigt, eftersom den är väldigt pinsam för honom.
Skurup • Publicerad 12 september 2019
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Istället vill Lars Nyström debattera sakfrågan, huruvida kommunen ska bekosta tolk för människor som inte pratar så bra svenska vid kontakt med myndigheter, när de har varit mer än två år i Sverige.

Det förstår jag, eftersom hur man sätter åt människor med annan kulturell bakgrund är den enda fråga som Nyström kan debattera.

Annons

Men det är inte det vår kritik handlar om. Låt mig belysa med ett exempel.

Vi i Vänsterpartiet i Skurup anser att den hetsjakt på sjuka människor som Försäkringskassan idag bedriver, där chefer ger bonus till handläggare som ger avslag på många ansökningar, är omänsklig och rättsvidrig.

Vi skulle därför, i teorin, kunna lägga en motion om att i Skurups kommun är det andra regler som gäller: här ska alla som en läkare bedömer som för sjuka för att kunna arbeta ha rätt till sjukpenning.

Det gör vi dock inte, av det uppenbara skälet att det vore slöseri med vår, övriga folkvaldas och tjänstemännens arvoderade tid. Varför? Jo, eftersom det inte är något som kommunen kan påverka, då detta är nationell lagstiftning, som endast kan ändras av Sveriges riksdag.

Vi kanaliserar därför vår frustration till våra partikollegor i riksdagen, som jobbar för att påverka detta.

Låt mig för Lars Nyström citera Förvaltningslagen 13 §: "En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska."

Skurups kommun kan alltså inte på egen hand besluta om en tvåårsgräns för rätt till tolk, eftersom det strider mot nationell lagstiftning. Det tog mig tio sekunder på Google att reda ut den saken, men Lars Nyström vill tydligen ha hjälp av kommunens arvoderade tjänstemän för att få det klarlagt. Så vem slösar med kommunens pengar här?

Vill Lars Nyström påverka denna fråga, så uppmanar vi honom att kandidera till riksdagen. Tills dess rekommenderar vi honom att lägga motioner till kommunfullmäktige om saker som kommunen faktiskt har bestämmanderätt över. Det blir billigast för oss alla skattebetalare så.

Pär Moberg, Vänsterpartiet i Skurup

Annons
Annons
Annons
Annons