Annons
Insändare

Vänsterpartister: Värna barn och lärare i Ystads skolor

Tre insändare har nyligen pekat på de problem som Ystads skolor står inför (YA 23, 26 och 28 juni). Andy Hargreaves, professor vid Boston University, USA har sagt: Förändring är lätt att föreslå, svår att genomföra och extra svår att bära upp.
Ystad • Publicerad 29 juni 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Barnen trivs på Källan, men neddragningarna gör att lärarna till slut sliter ut sig”, säger skyddsombudet och läraren Malin Nordenfelt.
”Barnen trivs på Källan, men neddragningarna gör att lärarna till slut sliter ut sig”, säger skyddsombudet och läraren Malin Nordenfelt.Foto: Julia Runfors

Det är en sak att se siffror i en budget och känna tvånget att få den att gå ihop; det är en helt annan sak att stå i ett klassrum och uppleva vad minskad skolpeng betyder. Det är lätt att förstå att det är olika personer som beslutar budget och som undervisar våra barn.

När det är kris i produktionsindustrin, finns det besparingar att göra som att ha tunnare kartong eller glas i förpackningar, mindre innehåll eller bräckligare produkter. Visst drabbar det konsumenter på lång sikt, dock utan att ställa till med egentlig skada.

Annons

När det är kris i skolans värld, vad ska det då sparas på? Svaret blir alltför ofta personal. Färre lärare och större barngrupper leder till att barns ”kartonger” blir tunnare, det innehåll de får ta del av blir förenklat och hinner inte bearbetas på djupet. Resultatet blir barn med ett bräckligare kunskapsbygge.

Men resultatet blir också lärare som mår dåligt och som inte vill fortsätta arbeta i skolan, för hur ska de kunna göra det och känna yrkesstolthet?

Lärarna vet vilka elever som kommer att drabbas hårdast av nedskärningar – det är de som av olika skäl redan har det tufft i skolan. Lärarna vet också att barn som hitintills har klarat sig kommer att få det besvärligt när barngrupper blir större eller resurspersoner försvinner. Lärarna vet även att det finns barn som kommer att gå relativt oskadda genom nedskärningarna, dock utan att få undervisning som stimulerar dem på deras nivå.

Vi borde alla ställa oss frågan: Varför har vi en skola dit vi förväntar oss att barn ska komma (med glädje) under hela sin skoltid? Vad vill vi erbjuda barnen i skolan och hur ska det vara möjligt att åstadkomma det?

Skolverksamhet är inte gratis. Det är inte välgörenhet lärare sysslar med.

Av den anledningen menar Vänsterpartiet Ystad att skolpengen måste upp till minst riksgenomsnittet. Vi har agerat för detta genom åren och kommer att göra så även inför 2024. Vi är ensamma om detta.

Regeringspartierna oroar sig för barns sjunkande läsförmåga. Samma partier styr i Ystads kommun. Oroar de sig inte?

Skolan kan betyda så enormt mycket för barn, men den gör inte det om lärare är frustrerade och därmed inte kan fullfölja sitt uppdrag. Det är ingen lek att vara lärare. Det är djupaste allvar. Det är vår framtid som finns i skolan. Vi måste värna om den!

Göran Brante, Moa Greiff, Anders Hansson, Annika Weitner, Vänsterpartiet Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons