Annons
Insändare

Ystads kulturhistoriska förening: Handel utanför ringleden utarmar centrumhandeln

I den fördjupade översiktsplanen för Ystad kan vi bland annat läsa:
Ystad • Publicerad 15 september 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ica kvantum utanför ringleden, tvärtemot ententionerna om att värna centrumhandeln, enligt Per-Axel Sjöhom och Bo Lönnerblad i Ystads kulturhistoriska förening.
Ica kvantum utanför ringleden, tvärtemot ententionerna om att värna centrumhandeln, enligt Per-Axel Sjöhom och Bo Lönnerblad i Ystads kulturhistoriska förening.Foto: Mark Nordvall Hanlon

Handeln i stadens centrum är mycket viktig för Ystad. Styrkan och konkurrenskraften hos centrumhandeln i Ystad är att den är lättillgänglig för Ystads invånare och även för besökare, att den har många små butiker med personlig service, och att det finns en trivsel och charm i staden. Möjligheterna att finna parkering inom rimligt avstånd till gågatan bedöms också som goda, men kan utvecklas ytterligare.

YF – Ystads Kulturhistoriska Förening – ger sitt fulla stöd till detta. Ystads centrum har varit ett handelskulturellt nav för hela sydöstra Skåne under århundraden. Ystads innerstad präglas fortfarande av detta arv tack vare framsynta politiker.

Annons

Är centrumhandeln ”mycket viktig” för Ystads nuvarande styrande politiker och högre tjänstemän?

Tidigare hade Ystad en handelspolicy som bland annat gick ut på att det utanför ringleden enbart skulle säljas sällanköpsvaror och inte dagligvaror. Det gjordes ett undantag 2011 när Ica tilläts etablera sig norr om Dag Hammarskjölds väg eftersom det, trots många försök, inte gått att hitta en tomt innanför ringleden. Det var dock mycket tydligt i överenskommelsen att det enbart skulle vara en Ica Kvantum-butik. Inget större och inget mer.

Besöksnäringen i Ystad är otroligt viktig ur många synpunkter. Inte enbart därför att den ger intäkter till näringslivet utan också för att den spelar roll för att locka boende till Ystad och att den stärker Ystads roll som en av de åtta kärnorna i Skåne.

Under de senaste två decennierna har Ystad förädlat stadsbilden på ett flertal ställen vilket på ett förträffligt sätt gör centrum ännu mer attraktivt.

Exempel på detta är Stora Östergatan som kontinuerligt hålls i bra skick, Hamngatan mellan Stortorget och järnvägen, nu senast också Regementsgatan som återfått glansen från fornstora dagar. Dessa åtgärder stärker förutsättningarna för ett attraktivt och levande centrum.

Men…..

Hur blev centrumhandeln stärkt av att ett apotek öppnades i Ica-fastigheten för några år sedan? Vilken konsekvensanalys gjorde politikerna i samhällsbyggnads-/myndighetsnämnd/kommunstyrelse av effekterna, med tanke på att det redan finns två apotek i centrum och ett mycket nära på lasarettet?

Tydligen pågår en planändring som syftar till att verksamheterna ska utökas på Icas fastighet i strid mot den muntliga överenskommelse som gjordes 2011. Ica fastigheter ska, enligt information i Ystads Allehanda, ge utrymme för andra näringsidkare att etablera sig på fastigheten. Jämför med välkänd Ikea-modell!

Hur gynnar detta centrumhandeln?

Ett aktivt och levande centrum kräver fri företagsamhet, men den ska ske under ordnade former. Ska privata näringsidkare gynnas på bekostnad av hela Ystads värden?

Annons

Har nuvarande politiker och tjänstemän läst den fördjupade översiktsplanen? Har de begripit den?

Bo Lönnerblad, styrelseledamot, och Per-Axel ”PAX” Sjöholm, ordförande i YF – Ystads Kulturhistoriska Förening

Annons
Annons
Annons
Annons