Annons
Insändare

Ystadsmoderater: Vi vill ha full klarhet och transparens om larmfrågorna och att de som gjort fel ska avslöjas

Den moderata kommunledningen i Ystad har, via oppositionen och enskilda personer, kritiserats för att inte ha agerat när det gäller de så kallade härvorna i Ystad. Vi kommer här att belysa varje frågeställning och påstående var för sig för att bringa klarhet och tydlighet för våra medborgare.
Ystad • Publicerad 10 juni 2024 • Uppdaterad 10 juni 2024
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En av de kommunanställda somnade i bilen på en av resorna till Tyskland. Bild från polisens förundersökning.
En av de kommunanställda somnade i bilen på en av resorna till Tyskland. Bild från polisens förundersökning.

Vi inleder med den så kallade larmskandalen.

När det gäller avtalen med säkerhetsbolaget Stanley, numera Securitas, har dessa avtal skötts av en tidigare anställd på Ystads kommun.

Annons

De avtal som kommunen tecknat med Stanley har gjorts när såväl Socialdemokraterna som Moderaterna varit styrande parti i Ystads kommun. Alltså har OLIKA majoriteter varit ansvariga i Ystads kommun när avtal tecknats med Stanley. Vid samtliga tillfällen har den före detta anställde i kommunen ansvarat för dessa avtal.

Dessa avtal har varit föremål för en polisundersökning – som nu leder till rättegång.

Några kommunala tjänstepersoner har fått sluta för att de misstänkta ha tagit mutor och på detta vis inte verkar för kommunens och medborgarnas bästa.

Under det nuvarande moderata/treklöverstyret avslöjades dessa skandaler även om grunden till dessa skandaler ligger över tio år tillbaka i tiden.

Moderaterna har konsekvent arbetat för och hjälpt till i polisarbetet för att avslöja ALLA olagliga kopplingar i Stanley-härvan. Vi ser fram emot rättegången och vad den kan avslöja i frågan om larmavtalen.

Vi kommer alltid att arbeta för och hjälpa till för att avslöja felaktig och olaglig hantering när det gäller avtal med Stanley – oavsett vem eller vilka avslöjandena kommer att påverka.

Vi i den moderata kommunledningen har också inlett en genomgång av all hantering för att vidtaga åtgärder som gör att liknande skandaler inte kan uppstå.

Vi har anlitat en oberoende revisionsfirma för att ta fram ny relevant och differentierad säkerhetsstandard för att kunna upphandla ny leverantör i god tid tills kända avtal löper/löpte ut. Arbetet med detta inleddes våren 2022 och pågår ännu.

Åklagare har, efter polisens förundersökning, väckt åtal mot bland annat två tidigare medarbetare på Ystads kommun och sex personer på Stanley, numera Securitas. Åtal väcktes i februari 2024.

Nu pågår arbetet med att definiera kommunens säkerhetsbehov anpassat till kommunens samtliga verksamheter och att ersätta den tidigare orimligt höga och onyanserade säkerhetsstandarden från 2011.

Annons

Det är viktigt att vi nu drar lärdom av de felaktigheter som begåtts så att de inte upprepas och det är vår absoluta ambition att göra allt för att det inte ske igen och flera åtgärder är redan genomförda.

På detta vis vill vi klargöra hur allvarligt vi i den moderata kommunledningen ser på den så kallade larmskandalen. Vi har aktivt jobbat för att bringa klarhet, utreda och bistå polis och åklagare och det kommer vi även fortsättningsvis att göra. Vi vill ha full klarhet, transparens i larmfrågorna och att de som gjort fel och brutit emot lagen ska avslöjas.

För Ystadsmoderaterna:

Paula Nilsson, ordförande kommunstyrelsen

Gunilla Andersson, vice ordförande kommunstyrelsen

Stefan Engdahl, ordförande Myndighetsnämnden

Kevin Sundin, ordförande Gymnasienämnden

Anne Olofsdotter, ordförande Socialnämnden

Sverker Meyer, ordförande Kultur- och Fritidsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons