Annons

Sune Johannesson: "Om inte konstrundan funnits, vem hade då åkt till Österlen i mars månad?”

Säg Österlen och många kommer att tänka på konst och konstnärer. Detta är en lång historia, men 50-åringen konstrundan har haft stor betydelse för att etablera detta rykte ännu mer. Men hur mår 50-åringen? Och är konstrudnan värd ett besök? Detta och ytterligare några frågor har vi ställt till några skånska kulturprofiler. Här är deras svar.
Sune JohannessonSkicka e-post
Enkät • Publicerad 29 mars 2018
Sune Johannesson
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks i texten är skribentens egna.
Välbesökt konstrunda för cirka 20 år sedan. Här från entrén vid Tjörnedala konsthall.
Välbesökt konstrunda för cirka 20 år sedan. Här från entrén vid Tjörnedala konsthall.Foto: Thorsten Persson

1. Den första konstrundan ägde rum 1968, alltså är det i år dags för 50-årsjubileum. Är det här en 50-åring värd att fira?

2. Konstrundans idé har fått stor spridning, och på Österlen fortsätter den locka många besökare vilket många näringar tackar för. Men är det en stor konstupplevelse?

Annons

3. Den här typen av initiativ lyfts gärna fram för att visa kulturens betydelse för en stads eller trakts attraktionskraft och tillväxt. Stämmer det? Har konst/kultur en sådan roll?

4. Ska du själv ut på konståkning i påsk?

Sune Nordgren, projektledare inom konstens fält.
Sune Nordgren, projektledare inom konstens fält.Foto: Annica Jönsson

Sune Nordgren, projektledare, bland annat engagerad i Kivik Art

1. Absolut. Detta är fortfarande ett initiativ på konstnärernas egna villkor. En alternativ konstmarknad om man så vill, men med sitt berättigande, även rent geografiskt, bredvid den gängse konsthandeln, som försiggår i de större städerna. Att den överlevt i fem decennier är dessutom imponerande.

2. Konstupplevelserna finns där, men framför allt erbjuder utställningsformen det personliga mötet, som kanske är det mest värdefulla när man ställs inför nya upplevelser. Även i de större sammanhangen används konsten som drivmedel för andra nya innovationer och det är många som tjänar på konsten.

3. Många städer och regioner, inte minst nergångna industristäder i Europa, har fått en nytändning och "generationsväxling" med hjälp av kultur och konst. Detta är ett faktum och helt krasst, kan man se hur investeringar i nya konstinstitutioner och konstevenemang inte bara förräntat sig, utan på lång sikt ökat attraktionskraften till tämligen udda platser med både "kulturism" och nyinflyttning.

4. Det brukar alltid bli någon runda. Vi har ju vänner som ställer ut och så kan man få en översikt på Tjörnedalagården.

Claudia Schaper, intendent på Kristianstads konsthall
Claudia Schaper, intendent på Kristianstads konsthallFoto: Tommy Svensson

Claudia Schaper, konstintendent/curator, Kristianstads konsthall

1. Absolut, visar hur starkt konsten är förankrad i människors medvetande och på det stora intresset av att återkommande få göra sin runda. Kanske är det för många den årliga konsthändelsen och där var och en oavsett erfarenhet kan leta sig fram i mångfalden. Tänk, ett halvt sekel, det är ganska anmärkningsvärt!

2. Det varierar naturligtvis utifrån vilka förväntningar man har. Det är en folkfest och ett kul och lättsamt socialt sammanhang för många, både för yrkesverksamma konstnärer och amatörer att möta en publik. Jag ser det som ett komplement till vad till exempel konstinstitutionerna erbjuder.

Annons

3. Konst och kultur i allmänhet är viktiga näringar i samhället och tillför stora värden inte bara i upplevelser som berikar människors livsmiljöer, utan även samhällsekonomiskt. Forskning visar också att kulturturister spenderar mer pengar än den genomsnittlige turisten. För mig personligen är kultur och attraktiva livsmiljöer avgörande för vad jag reser och bor.

4. Självklart, eftersom jag bor i Östra Göinge åker jag till Wanås konst för att återse Rickard Johanssons Folkkonstmuseum. Tar även med mig ett eget stycke folkkonst som jag donerar till hans utställning. Sedan hoppas jag på en tur till Elgaröd och Tjörnedala/ÖSKG så klart.

Chatarina Wilgotsson enhetschef på kulturförvaltningen i Hässlehoms kommun.
Chatarina Wilgotsson enhetschef på kulturförvaltningen i Hässlehoms kommun.Foto: Tommy Svensson

Chatarina Wilgotsson, enhetschef på kulturförvaltningen i Hässleholms kommun

1. En fantastisk 50-åring som ska firas tycker jag. Tänk att konst, som i mångas ögon betraktas som ganska svårt att tillgodogöra sig, har utvecklats till en festlig folkrörelse på Österlen. Det är värt att fira. Tanken att låta besökarna se konstnärerna i sin arbetsmiljö och ges möjlighet till ökad förståelse för konsten lever fortfarande kvar, vilket förmodligen också har bidragit till den storslagna succé som konstrundan har blivit.

2. För min egen del har jag inte fått min största konstupplevelse på konstrundan, än, men det är det säkert många andra som fått. Känslan av att så många samlas kring en enda sak dessa dagar, det vill säga konsten, är i sig en stor upplevelse.

3. Oj, det kan man prata länge om. Att kultur har stor betydelse för ett lands eller en kommuns/stads/trakts attraktionskraft och identitet är jag helt övertygad om och det finns många utredningar och rapporter som tyder på det. En stad där det satsas på kultur är en levande stad, en stad man vill bo i. Kulturen spelar idag en nyckelroll i konkurrensen mellan städer för att attrahera boende, besökare och näringsliv. Modern forskning visar att en positiv stadsutveckling går hand i hand med stadens satsning på kultur, och för den enskilda människan har kultur hälsofrämjande effekter och bidrar till personlig utveckling. Så, ett stort JA på den frågan.

4. Konståkning har jag redan varit på i år, fast på is, och slutade med en bruten arm. Skämt å sido, jag ska ut och titta på konst i år. Tror jag börjar på Tjörnedala konsthall där det är en samlingsutställning med verk från alla deltagande konstnärer, sen planerar jag rundan efter det. Beror också på vem jag har med mig, förra året var det dottern och då fick hon bestämma, nästan allt. Hipp Hipp Hurra till 50-åringen och önskar alla en god konståkning.

Thomas Kjellgren, konstskribent, före detta konsthallschef i Kristianstad.
Thomas Kjellgren, konstskribent, före detta konsthallschef i Kristianstad.Foto: Tommy Svensson

Thomas Kjellgren, konst- och kulturskribent, konstguide

1. Jo, det är bara att gratulera. Att hålla liv i en vision är inte lätt, men konceptet visar sig ju fortfarande ha bärkraft för utövarna och en lockelse för publiken. Att återkommande skapa ett fokus på regionens konst och konstupplevelsen är både viktigt och lovvärt.

2. Njaa, kvaliteten är ju, om man ska var ärlig, mycket skiftande. Samtidigt är den brokiga mångfalden och de olika konstnärliga uttrycksformerna själva förutsättningen för hela konstrundan. Men den som åker ut på konstorientering måste ju inte åka tillbaka till de säkra ”kontrollerna” för att pricka av och bekräfta sådant som man redan känner till. Jag tror att man istället för att greppa över så mycket som möjligt kan göra noggranna, nya val och koncentrera sig på upplevelserna som väntar där.

Annons

3. Ett aktivt konstliv skapar alltid förväntningar utifrån och samtidigt öppnar man de där nödvändiga fönstren ut mot omvärlden. Konsten är en viktig kunskapsväg som kan ge oss perspektiv på både vår tid och vårt samhälle. Men det krävs en mångfald av aktörer (institutioner, gallerier, konstprojekt och konstrundor) som får arbeta långsiktigt och målmedvetet med att erbjuda nya visuella upplevelser till sin publik.

4. Jag tänker mig nog en dagstur även i år. Den här gången koncentrerar jag mig på de sydligaste delarna, där jag inte åkt så ofta tidigare – och då hamnar jag säkert hos Maria Björklund, Håkan Blomkvist, Ola Åstrand och Gittan Jönsson. Slinker nog även inom Galleri Wallner och så måste jag bara se Gert Germeraads utställning i Tomelilla konsthall.

Carolina Söderholm, konstskribent.
Carolina Söderholm, konstskribent.Foto: Tomas Nyberg

Carolina Söderholm, kulturjournalist och curator

1. Nog ska det firas! Med konstrundan har konsten blivit folkkär. När konstnärerna öppnade sina ateljéer, skapade de också en ny form för möte mellan konst och publik, och stärkte samtidigt sin egen position. När det fungerar som bäst kan luften surra av spännande samtal, där responsen är personlig och omedelbar - på gott och ont. Såklart förhoppningsvis med ett växande intresse som resultat. Det är också ofta så kittlande kul att få en bild av vem som gjort konsten, hur och var - även om den nu sällan ska tolkas biografiskt. På minussidan ligger om publiken är för nonchalant, och den uppriktiga konstupplevelsen ersätts av kommers.

2. Det beror på person och smak - och var man hamnar. Upplevelsen kan pendla mellan det banala och suveräna. Samtidigt som det är fascinerande med lämmeltåget av taggade konståkare, så kan ett tips vara att om möjligt undvika den värsta trängseln under själva påskhelgen. Under den följande veckan och helgen finns ett helt annat utrymme att faktiskt se själva konsten.

3. Konst och kultur är avgörande som motor för en dynamisk utveckling i många avseenden - det har en lång rad forskare och rapporter slagit fast. Däribland internationelle gurun Richard Florida med sina inte helt oproblematiska teorier om den kreativa klassens nyckelroll. Men också, helt lokalt ÖSKG, i flera studier om konstrundans historia och turistekonomiska betydelse. Fast konsten måste få vara fri att växa och verka på sina egna villkor, och inte förvandlas till lydigt redskap i samhällsnyttans och ekonomins tjänst.

4. Det blir definitivt alltid något, och numera lockar även rundor i sydväst och nordväst. Jag brukar gilla att varva spontanstopp med inplanerade favoriter. I år är jag nyfiken på Fredrik Jensner, Elin Kristine Johansson och Barbro Hemer - hoppas jag får vägarna dit.

Kristina Svensson, enhetschef Kultur och bibliotek i Tomelilla.
Kristina Svensson, enhetschef Kultur och bibliotek i Tomelilla.Foto: Sprisse Nilsson

Kristin Svensson, enhetschef Kultur och bibliotek, Tomelilla kommun

1. Absolut tycker jag att det är det, ett initiativ som har haft så stor genomslagskraft på en plats och som gjort att platsen det vill säga Österlen är känt inte bara nationellt utan även internationellt. En stor heder till grundarna som säkert inte vid starten kunde ana att det skulle bli så stort. Man kan gott säga att konstrundan blivit ett fenomen som spridit sig till hela Sverige, det finns i dag så många konstrundor så det knappt är greppbart men dock finns det bara en som bibehållit grundtanken och det är konstrundan på Österlen.

2. Det kan man alltid diskutera, en konstupplevelse är subjektiv det som är av stort värde för någon är mindre värt för någon annan. Jag tror att själva upplevelsen är att möta konsten på ett annorlunda sätt än via de stora institutionerna, att få möjlighet att prata konst och få veta mer från konstnärerna. Just helheten i det konceptet tror jag är det som ger den stora konstupplevelsen.

Annons

3. Absolut har kultur/konsten den rollen och det har ju verkligen konstrundan visat ett gott exempel på. Ponera att konstrundan inte funnits, vem hade då åkt till Österlen i mars månad? Hur många Bed and breakfast eller små butiker hade vi då haft som öppnar till påsk? Långsiktighet och stabilitet är viktigt för att kultur och konst ska kunna utvecklas och vara en del i samhällsutvecklingen. Idag kan du få kultur utskrivet på recept och allt fler kommuner implementerar kulturen i sin samhällsplanering så visst stämmer det. Vi har också en regering som alltmer lyfter fram kulturfrågorna, förhoppningsvis kommer det bli ännu tydligare och med mer fokus i framtiden.

4. Jag brukar varje år åka minst en runda för att just ha möjlighet att träffa konstnärerna och prata med dem. För att inte favorisera någon så håller jag för mig själv vem jag ska besöka men ett tips är att innan man åker ha bestämt sig för vad och vem man ska besöka och hålla sig till ÖSKG:s karta för att framförallt gynna de som lever och verkar på Österlen året om.

Annons
Annons
Annons
Annons