Annons

Asylrätten skapar för stora problem

De som envist värnar om rätten att söka asyl riskerar att förvärra svårigheterna för Sverige och de flyktingar som redan finns här. Det är dags att vakna och se vilka kostnader och negativa effekter asylrätten medför.
Ledare • Publicerad 2 juli 2020 • Uppdaterad 3 juli 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Ystads Allehandas politiska linje. Ystads Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.

“En ny underklass växer fram och vi ser nu, i vissa områden i Sverige, en återgång till ett Fattigsverige”, skrev Nyamko Sabuni (L) på DN Debatt på torsdagen, och efterfrågade en ny integrationspolitik för Sverige (2/7).

Ja, nog har det stora mottagandet av flyktingar inneburit påfrestningar på samhället som våra politiker inte lyckats hantera.

Annons

Sverige har utanförskapsområden, hög arbetslöshet och svaga skolresultat bland nyanlända. Människor fastnar i bidragsberoende och frustration, och då man vet att socioekonomiska faktorer påverkar brottsbenägenheten innebär ekonomiska klyftor en fara. En halv miljon utrikes födda riskerar fattigdom, varnade Sabuni.

Det behövs onekligen ett nytänkande – till och med kring tabubelagda ting som asylrättens utformning.

Men frågan är känslig. Apropå förslag om ett volymmål (inte tak) för migrationen, som har lyfts av Moderaterna i Migrationspolitiska kommittén, har en mindre grupp centerpartister – nu drygt 800 personer – stöttat Facebookuppropet "Centerpartister för asylrätt", där man kräver en fortsatt generös invandringspolitik. Centerpartiets Anders W Jonsson och Jonny Cato skrev häromdagen att: "Utifrån värderingar om humanism ska människor som flyr undan krig och förtryck och söker skydd i Sverige ska alltid få sina asylskäl prövade" (Expressen 30/6).

Men de måste faktiskt svara på hur det ska gå till i praktiken. Facebookgruppen skrev: "Om Sverige som land har svårt att ta hand om människor på flykt så beror det på att våra system inte funkar. Då är det systemen vi ska ändra på - inte stänga ute människor som behöver skydd!"

Öh. Ett sådant världsfrånvänt lallande gör en förskräckt. Ändra bara på systemen, tjotjim abrakadabra – utan specifikation av vilka system som ska ändras, eller förståelse för att Sveriges välfärdsmodell med gemensamma försäkringar och så vidare är lika lätta att rubba på som Mount Everest.

Dessutom är asylrätten dyr, då de som söker asyl har omfattande rättigheter på svenska skattebetalares bekostnad medan de väntar på besked.

De får bostad och mat så klart. Barn får samma skola, vård och tandvård som folkbokförda, och vuxna får vård som inte kan anstå, mödravård samt läkemedel. Den asylsökande betalar en femtiolapp för vård eller receptbelagd medicin och max 400 kronor på ett halvår.

Socialstyrelsen konstaterade redan 2016 att "hälso- och sjukvården och tandvården har blivit påverkad genom asylsökandes vårdbehov och den vård som asylsökande är berättigad till". Man skrev bland annat att: "Många asylsökanden har omedelbara vårdbehov av olika slag, på grund av dålig tand- och munhälsa, graviditet, infektioner, trauma och andra tillstånd." "Tandvården upplever ett vårdbehov hos asylsökande som inte har funnits i Sverige på flera decennier, såsom omfattande kariesangrepp, tandlossning och skadade tänder, som tandvården därför är ovan vid och inte organiserad för att hantera" (1/5 -16).

Exakt hur många kronor detta kostar oss andra är svårt att få svar på hos Migrationsverket. Men de samlade utgifterna för migration och nyanländas etablering låg på 50 miljarder årligen 2016 och 2017, 40 miljarder 2018 och 24 ifjol.

Så stora budgetposter måste kunna ifrågasättas och utmanas. Europaparlamentarikern Tomas Tobé (M) föreslog nyligen asylprövning vid EU:s yttre gräns via ankomstcenter. "Det skulle innebära snabbare, rättssäkra, processer och bättre säkerställa att de som har asylskäl inte trängs undan av de som saknar rätt till asyl" (GP 7/5).

Annons

Den typen av kreativa lösningar är välkomna.

Asylrätten är en fin princip, men har lett till att folk dött i gummibåtar på vägen hit, till hutlösa kostnader för mottagarländerna och till svåra integrationsproblem som vi kommer att behöva hantera i många år framöver.

Försvararna måste lämna sin högtravande retorik och tala om det. Politiker som talar i snygga slogans är inte att lita på.

Carolin DahlmanSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons