Annons

Barn måste lära sig att idrott är kul

Att röra sig ska vara en naturlig del av livet, inte en prestationstävling.
Ledare • Publicerad 5 maj 2019
Detta är en ledarartikel som uttrycker Ystads Allehandas politiska linje. Ystads Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Vattenpolo och fotboll är lika skoj.
Vattenpolo och fotboll är lika skoj.Foto: Jon Olav, Nesvold

Vad gör barnen när de inte är i skolan och sitter i klassrummet? Spelar fotboll, leker i parken, hoppar studsmatta? Inte direkt. Så kanske det var förr. Dagens barn och tonåringar sitter stilla. 70 procent av den vakna tiden ägnas åt att stå, sitta eller halvligga i soffan. Barnen ägnar endast en tiondel av dagen åt pulshöjande aktiviteter, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

Det är för lite. Precis som för vuxna är fysisk aktivitet viktigt för hälsan. De barn som inte rör på sig känner sig mer stressade över skolarbetet och uppskattade sin hälsa som sämre än genomsnittet. Att inte vara fysiskt aktiv i unga år ökar risken för sjukdomar senare i livet, som stroke, diabetes och fetma. Dessutom behöver barnen tidigt etablera bra livsvanor, som att röra på sig, eftersom chansen då ökar att de kommer att vara fysiskt aktiva även i vuxenlivet.

Annons

Folkhälsomyndigheten ska undersöka vad som ligger bakom stillasittandet. Att det är skärmarna som ligger bakom är inte en alltför vild gissning. Bristen på fysisk aktivitet hänger ihop med en rad andra fenomen. Unga dricker mindre alkohol och tonårsgraviditeterna blir färre. Det är givetvis bra. Men att hänga framför Instagram eller Facebook kvällarna i ända är inte heller bra för hälsan. Det finns ett tydligt samband mellan psykisk ohälsa och antal timmar som ägnas åt sociala medier.

Att barnen rör på sig tillräckligt är framförallt föräldrarnas ansvar. Men även skolan kan göra skillnad. Idrottsundervisningen bör i högre utsträckning handla om vikten av att röra på sig och det lustfyllda med idrott, och mindre på tävling och prestation, eftersom det är de minst motiverade eleverna som behöver idrotten allra mest. Skolgårdar bör utformas på ett sätt som uppmuntrar till lek och idrottande. Det bör vara norm att eleverna går ut på rasterna, och inte hänger i korridorerna med sina mobiltelefoner.

Parallellt med stillasittandet hos både vuxna och unga existerar en nästintill fanatisk hälsotrend, där olika “experter” varnar för det farliga i att äta pasta, kött eller vad som nu gäller för tillfället. Att döma av kvällstidningarnas extrabilagor är bantning en livsstil. Det är också sjukt. Barn och ungdomar måste lära sig att idrott ska vara roligt och en naturlig del av livet, inte något tvångsmässigt man måste ägna sig åt för att leva upp till den senaste fitness-trenden.

Karin Pihl
Annons
Annons
Annons
Annons