Annons

”Birgersson har en blind tro på marknaden”

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet i Ystad menar att Ystads Allehandas ledarsida och dess redaktör Petter Birgersson har en blind tro på marknaden. Detta apropå ledaren: ”Lärarfacken har tappat fokus”.
Replik • Publicerad 12 mars 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Ystads Allehandas politiska linje. Ystads Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Ystads Allehandas ledarredaktion, enligt Ystads två lärarfackförbund.
Ystads Allehandas ledarredaktion, enligt Ystads två lärarfackförbund.Foto: Staffan Lindbom

Skolan är inte ett privat intresse. Det är något som alla betalar för och som alla har intresse i. Petter Birgersson protesterar mot att lärarnas organisationer, som han skriver, ”vill inskränka valfrihet och förbjuda driftsformer”. Ett annat sätta att formulera sig är att vi inte delar hans blinda tro till marknaden som lösningen på alla problem. Vi menar till exempel att de aktörer som har som drivkraft att bedriva skolverksamhet bara för att göra vinst inte hör hemma i svenskt skolväsende.

Annons

Birgersson ser ändå fördelar med några av de förslag våra två fackförbunds ordföranden fört fram för att få en mer blandad intagning till friskolorna och motverka en del av uppdelningen. Faktum är att minskad skolsegregation är en bra metod att höja skolresultaten generellt, men inte minst för de elever som har störst utmaningar.

För att minska de segregerande effekterna i skolvalssystemet måste det regleras annorlunda. Alla elever bör få möjlighet att önska skola en bestämd tid på året, vid en skolvalsperiod, samt att informationen om olika skolor styrs upp och organiseras mer enhetligt. Ansvaret för processen lämnas över till en myndighet som ska ha god lokalkännedom och kunskap om de geografiska förhållandena. Detta rättar också till dagens systemfel där stora summor som borde gå till undervisning nu går till offensiv marknadsföring av skolor.

Kötid ska alltså ersättas med ett lottningsförfarande, men bara när det finns flera sökande än platser på en friskola. Det finns även andra lösningar man kan överväga, exempelvis användandet av mjuka kvoter, där vissa underrepresenterade elevgrupper ges förtur till några av platserna vid en populär skola. Flera länder har i ett tidigt skede av sina skolvalssystem haft kötid som urval. Men det har övergetts, just för att det får segregerande effekter.

Vi lärarorganisationer anser därför att skolvalet ska värnas, men utformas på ett mer rättvist sätt än idag.

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund i Ystad

Svar direkt:

Två fackliga lokalavdelningar från två lärarförbund skriver i sin replik om min och Ystads Allehandas ”blinda tro till marknaden som lösningen på alla problem”. Seriösa fackförbund ska företräda sina medlemmars intressen som anställda, inte föra ideologisk och politisk kamp. Tyvärr klarar lärarfacken inte att hålla den rågången.

Facken bryr sig inte heller om vad som faktiskt framförts på ledarsidan när det kommer till skolföretags och vårdföretags roll i ett offentligfinansierat system. Offentlig finansiering ställer andra krav än en vanlig marknad. Det ÄR komplicerat och det ställer krav både på branscherna och på regleringar. Men att debattera sakligt verkar inte vara lärarfackens grej.

Petter Birgersson

Politisk redaktör Ystads Allehanda

Petter BirgerssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons