Annons

Nooshi Dadgostar: Birgersson vill att Kina ska köra svenska tåg

Nooshi Dadgostar
Replik • Publicerad 15 augusti 2023
Detta är en personligt skriven text i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar (V).
Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar (V).Foto: Anders Wiklund/ TT

Nooshi Dadgostar, partiledare Vänsterpartiet och Annika Weitner, ordförande Vänsterpartiet Ystad, replikerar på ledare om tågtrafiken i Sverige.

I Petter Birgerssons Sverige ska franska, finska och kinesiska staten få köra tåg. Men inte den svenska. Det är slutsatsen man måste dra när man läser Birgerssons ledare, den 11 augusti, i vilken han menar att Vänsterpartiets förslag om statlig kontroll av Sveriges järnväg vore dålig. Vi menar istället att det skulle gynna det svenska folket, och de klimatsmarta transporterna.

Annons

Birgersson skriver att avregleringen av det statliga järnvägsmonopolet har lett till ett ökat utbud och ett ökat resande. Avreglering av järnvägen, som är ett så kallat naturligt statligt monopol, kan också beskrivas som en katastrofal försämring. Det tågkaos som uppstått efter avregleringarna; som urspårade tåg, oberäkneliga och höga priser, förseningar och inställda resor, gör att människor och företag väljer andra transportvägar. Trafikverket har idag blivit en ren beställarorganisation med dålig koll på anläggningen. Det måste ändras och underhållet utföras i egen regi för att kunna rusta upp spåren.

Med tanke på den påtagliga klimatkris vi befinner oss i finns det starka skäl för att återupprätta järnvägens position som det viktigaste transportsättet för människor och gods. Då vill Birgersson att marknaden ska fortsätta sköta tågen. Ska vi titta närmare på några exempel på företag som kör tåg på den svenska ”marknaden”. Pågatågen, som Birgersson själv beskriver som en förebild för många andra avregleringar, ägs av den finländska staten. Mälartågen körs av MTR som ägs av kinesiska staten. I Birgerssons Sverige så ska alla stater utom den svenska köra tåg. Det är faktiskt helt orimligt.

Det finns bara en räls, och den måste hänga ihop. Därför har uppsplittringen, där varje liten del ska göra sina egna lönsamhetskalkyler, varit förödande. Blir det en olycka, spårfel, tåghaveri – då står järnvägen still. Det får ödesdigra konsekvenser för människor som jobbpendlar, som nöjesreser, företag som fraktar sina varor på rälsen. Därför är ett gemensamt underhåll och en kraftfull utbyggnad av järnvägen, som till exempel tvåspårig järnväg mellan Ystad och Malmö, samt trädsäkrade spår mellan Ystad och Simrishamn, av yttersta vikt.

Vänsterpartiet ställer upp fyra konkreta mål. Samla det som har splittrats och slagits sönder genom avregleringen i en gemensam statlig organisation, Järnväg Sverige. Skapa förutsägbara priser på tågresor, samt sänk dem med minst 20 procent. Sätt konkreta mål för en ökning av spårbundna transporter. Bygg ny räls och öka spårkapaciteten. Låt oss tillsammans för Sverige och svenskarnas skull samla och återreglera järnvägen.

Nooshi Dadgostar, partiledare, Vänsterpartiet

Annika Weitner, ordförande Vänsterpartiet Ystad

Svar direkt: Nej, det kinesiska kommunistpartiet ska inte äga svenska järnvägar eller tåg. Inga andra kommunistpartier eller före detta kommunistpartier heller.

Ja, tågtrafiken har ökat dramatiskt sedan de svenska avregleringarna. Exempelvis ökade de regionala tågresorna ökade med 294 procent från 1990 till 2019. Från 82 till 241 miljoner resor. Det kallas fakta.

Dödsolyckorna på svensk järnväg är bland de lägsta i Europa och Europa ligger lågt i jämförelse med andra delar av världen. (Trafikverket).

Svenskt tågresande är alltså en dundersuccé sedan SJ:s monopol monterades ner. Däremot har staten inte hängt med i sitt ansvar, upprätthållande av infrastrukturen för tågtrafiken. På den fronten är allt som vanligt.

Petter Birgersson, politisk redaktör Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda

Annons
Annons
Annons
Annons