Annons

Malin Lernfelt: Bra med ökat kommunalt inflytande i asylmottagandet

Malin Lernfelt
Gästkrönika • Publicerad 26 februari 2024
Malin Lernfelt
Detta är en personligt skriven text i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Statens myndighet räcker inte.
Statens myndighet räcker inte.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Om nyanlända ska ha en chans att komma in i samhället måste det finnas förutsättningar för ett fungerande mottagande. Därför behövs en ny bosättningslag.

Att Sverige ska vara en säker plats för människor som söker skydd från krig, förföljelse och förtryck är en självklarhet. Men för att asylsystemet ska fungera och de människor som kommer hit från andra delar av världen för att börja om ska ha en rimlig chans till ett gott liv måste mottagandet vara anpassat både efter individen och samhället. Så har det inte varit vilket bland annat har resulterat i utanförskap, fattigdom och även i den växande kriminalitet som vi nu ser på många håll i landet.

Annons

När människor som i många fall redan upplevt trauma hamnar i enklaver med andra som befinner sig i samma tuffa situation och kontakterna med majoritetssamhället uteblir drabbas vi alla. Inte minst för att det uppstår allvarliga svårigheter att nå egen försörjning och i värsta fall fortplantas utsattheten till barnen och parallellsamhällen uppstår.

2016 infördes bosättningslagen som syftade till att skapa större likvärdighet såväl för de människor som kom till Sverige som för kommunerna. Lagen var ett ingrepp i det kommunala självstyret då den innebar att alla kommuner var skyldiga att ta emot nyanlända om och när staten anvisade dem att göra så. Det var vid tiden en nödvändig reform givet hur omfattande flyktingströmmarna till Sverige var där och då. Att vissa kommuner tidigare tog orimligt stort ansvar medan andra duckade var inte hållbart. Därför var tvång enda möjligheten.

Nu ser situationen annorlunda ut. Antalet nyanlända har minskat kraftigt. Samtidigt finns det kommuner som fortfarande har svårt att hantera följderna av ett tidigare högt mottagande och som behöver avlastas. Därför har regeringen beslutat att det är tid för att återigen ge kommunerna större inflytande över när och hur många asylsökande människor som de kan ta emot. Gott så.

Inskränkningar i självstyret av det slag som bosättningslagen innebär ska inte vara striktare än nödvändigt. Häromdagen tillsattes därför en utredning med uppgift att “föreslå ett nytt regelverk för bosättning för vissa nyanlända som ger kommunerna ett större inflytande över mottagandet”. Utredaren ska bland annat titta närmare på vilka faktorer som man bör ta hänsyn till vid fördelning av nyanlända för att systemet ska främja integration.

Dessutom ska ersättningarna till kommunerna för mottagande av nyanlända ses över. För att skapa förutsättningar för ett mer likvärdigt och enhetligt mottagande i hela landet ska även en nationell modell med etableringsboende införas. Ett humant och ändamålsenligt asylsystem bygger på att det finns en framtid bortanför den initiala uppgiften att ge människor trygghet, tak över huvudet och mat på bordet.

Att kommunerna, som är de som har bäst kunskap om de lokala förutsättningarna på såväl kort som lång sikt, i framtiden förväntas få större inflytande över mottagandet är därför högst välkommet.

Annons
Annons
Annons
Annons