Annons

Företagarna lyfter Ystad

Det ska inte behövas en allvarlig ekonomisk kris för att inse näringslivets betydelse.
Ledare • Publicerad 10 mars 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Ystads Allehandas politiska linje. Ystads Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Näringslivet är varmluften.
Näringslivet är varmluften.Foto: Mel Evans

Att det lokala näringslivet i Ystad är starkt märks på många sätt. Ett tydligt exempel är näringslivsfrukostarna som anordnas av kommunen och organisationen Företagarna. Det viktigaste med den typen av arrangemang är nätverkandet och den sammanhållning det medverkar till i en liten stad och kommun. Att utbyta erfarenheter, att samverka över gränser, att gamla entreprenörer vägleder nya, är ett framgångsrecept för ett långsiktigt växande lokalt näringsliv.

Ystads Allehanda startades en gång i frisinnad anda och har alltid sett marknadsekonomi och fri företagsamhet som grunden för välståndet. Politiker kan fördela välståndet, i bästa fall medverka till vissa förutsättningar för att det ska kunna skapas, men aldrig på egen hand åstadkomma det. Det är viktigt att beslutsfattarna påminns om detta, särskilt i en tid när allt fler tycks tro att skattehöjningar år ett sätt att skapa resurser.

Annons

I själva verket är skattehöjningar i ett högskattesamhälle att långsamt urgröpa förutsättningen för ekonomisk tillväxt, ett sätt att göra samhället något fattigare längre fram i tiden. När den grundläggande kunskapen om dynamisk marknadsekonomi sinar i de politiskt beslutsfattande salongerna är det i värsta fall ett tecken på något större, ett växande tvivel på marknadsekonomin hos fler, inte minst den unga generationen.

Företagsledare, ägare och investerare, är ofta försiktiga med att ta plats i debatten. De talar gärna och generöst om sina affärsmodeller och produktutveckling, sina med- och motgångar, inför andra företagare. Men mindre ofta vågar man berätta om sin egen betydelse för lokalsamhället, för jobben, för att samhället i stort ska fungera.

Det talas emellanåt om ”socialt företagande”, som om det vore något särskilt, väsensskilt från annat företagande. Det är ett besynnerligt uttryck. Företagande är i hög grad en social företeelse, på alla sätt. Den bygger på relationer, den skapar relationer och den stärker relationer. Det är bara i Bamse och i socialisters värld som Krösus är den dominerande representanten för näringslivet. Fler företagare borde kliva upp på scenen i fler sammanhang, bokstavligt och bildligt talat.

När världsekonomin nu kraftigt bromsar in, inte minst till följd av Corona och dess följdverkningar, gäller det att vara beredd på effekterna av att hela länder delvis stänger. På riksplanet finns visst ekonomiskt utrymme att ösa på med statsbidrag till kommuner, stöd till utbildningsinsatser i företagen under en krisperiod och skatteuppskov eller skattesänkningar till företag och privatpersoner. Moderaterna har redan kommit med dylika förslag om den ekonomiska nedgången skulle slå till på allvar.

Men en riktigt ekonomisk tvärnit, där företag i stor skala tvingas till drastiska nödåtgärder för att överleva, blir omöjligt att fullt ut möta ens med svenska statsfinanser. Det skulle bli ett brutalt uppvaknande för många om företagens helt avgörande betydelse för allt det som beslutas och utlovas i de politiska salongerna. Politikerna borde bli påminda om det varje dag och företagarna borde bli bättre på att se till att de inte kan undvika att höra det.

Petter BirgerssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons