Annons

Gängen måste kunna vräkas

I dag är det enklare att säga upp barnfamiljer som inte kan betala hyran i tid än hyresgäster som hotar och begår brott i och omkring fastigheten.
Ledare • Publicerad 13 augusti 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Ystads Allehandas politiska linje. Ystads Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Brottslingar kan bo kvar.
Brottslingar kan bo kvar.Foto: Johan Nilsson / TT

Samtidigt som det inte behövs särskilt mycket för att barnfamiljer som lever under ekonomiskt svåra förhållanden och hamnar efter med hyran ska vräkas från sin bostad, är det i dag nästan omöjligt för en hyresvärd att säga upp kriminella hyresgäster. Personer som hotar såväl polisen som sina grannar eller använder lägenheter och lokaler för att sälja knark, gömma vapen eller bedriva annan brottslig verksamhet sitter i de flesta fall säkert.

Brott är till skillnad från utebliven hyra, vanskötsel eller andrahandsuthyrning inget giltigt skäl för en värd att neka förlängning av ett hyreskontrakt. Det finns visserligen vissa möjligheter att säga upp kontraktet om lägenheten varit själva förutsättningen för den brottsliga verksamheten, men kraven är högt ställda och hyresvärden måste kunna bevisa organiserad kriminalitet pågått i lägenheten eller lokalen regelmässigt under lång tid, vilket är svårt.

Annons

Nu kan det bli ändring på det. I början av juli meddelade regeringen att den beslutat om att tillsätta en särskild utredare som ska ”se över den hyresrättsliga regeringen kring uppsägning av hyresavtal i fall där hyresgästen, eller någon som denne ansvarar för, har begått brott i lägenheten eller i närområdet, och i fall där lägenheten används för brottslig verksamhet”. Syftet är att kunna säkerställa en trygg och säker boendemiljö och bekämpa den alltmer utbredda kriminaliteten i socialt utsatta områden. Utredaren ska presentera sina förslag i september 2023.

Att en skärpning av hyreslagen avseende brottslig verksamhet sker är nödvändigt. Människor ska inte behöva leva i skräck för sina grannar och gängbrottslingar bör inte kunna fortsätta sin verksamhet i och omkring hyreslägenheter som om inget har hänt år efter år. Den som står på ett lägenhetskontrakt måste också ta ansvar för att de som bor där sköter sig.

En granskning i tidningen Dagens Industri tidigare i somras (19/6) visar hur kriminella använder bostäder och lokaler för sin verksamhet och hur svårt det är för fastighetsägare att agera för att komma åt dem. Det har till och med gått så långt att vissa fastighetsägare väljer att anpassa sig efter gängen eftersom de upplever att rättsstaten sviker och inte har några möjligheter att hjälpa dem. Fastighetsbolag har bett polisen att hålla sig borta från deras kontor i vissa områden eftersom man är orolig för att personalen ska råka illa ut om de kriminella elementen ser att de samarbetar med myndigheterna.

Det är en orimlig utveckling. I värsta fall innebär det på sikt att seriösa hyresvärdar väljer att lämna de mest utsatta områdena och att förslumningen tilltar. Människor som redan lever i en på många sätt tuff situation tvingas acceptera att deras barn hittar knark i källaren och riskerar att träffas av kulor på lekplatsen. De skräms till tystnad och otryggheten breder ut sig. Så kan vi inte ha det. Därför är det bra att politikerna nu agerar. Det är dock ännu en bit kvar till en ny hyreslag är på plats. Oavsett vilken regering som tillträder i höst är det avgörande för tryggheten i många bostadsområden att utredningen resulterar i ett skarpt lagförslag. Det måste bli enklare att vräka brottslingar. Ingen ska behöva ha kriminella gäng som grannar.

Malin Lernfelt
Annons
Annons
Annons
Annons